Plan pracy 2023/2024

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

Podział zajęć dydaktycznych na półrocza:

 • Półrocze I   dla klas I, II, III, IV od 04.09.2023 r. do 31.01.2024 r. 

        dla klas V                                                  od 04.09.2023 r. do 22.12.2023 r. 

 • Półrocze II  dla klas I, II, III, IV                    od 01.02.2024 r. do 21.06.2024 r.
   dla klas  V                                                  od 02.01.2023 r. do 26.04.2024 r.
 • Semestr I - dla klas I BS II stopnia               od 04.09.2023 r. do 31.01.2024 r.
 • Semestr II - dla klas I BS II stopnia              od 04.02.2024 r. do 21.06.2024 r.
 • Semestr I - dla klas II BS II stopnia              od 04.09.2023 r. do 22.12.2023 r. 
 • Semestr II - dla klas II BS II stopnia             od 02.01.2024 r. do 26.04.2024 r. 

Ferie i przerwy świąteczne:

 • Zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2023 r. do 31.12.2023 r. 
 • Ferie zimowe od 29.01.2024 r. do 11.02.2024 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna od 28.03.2024 r. do 02.04.2024 r. 
 • Ferie letnie od 22.06.2024 r. do 31.08.2024 r. 

Egzamin maturalny:

 • Część pisemna od 07.05.2024 do 24.05.2024 r.
 • Część ustna od 11.05.2024 do 25.05.2024 r.
 • Ogłoszenie wyników maturalnych:    09.07.2024 r.
 • Termin poprawkowy matury: 20.08.2024 r. (część pisemna)

21.08.2024 r. (część ustna)

 • Ogłoszenie wyników matury VIII:   10.09.2024 r.

Egzamin zawodowy: 

sesja zimowa

 • od 09.01.2024 do 20.01.2024r. 

sesja zimowa:

 • Od 03.06.2024 do 19.06.2024r. 


Praktyki zawodowe:

02.10.2023 - 27.10.2023r - klasa 3a technik pojazdów samochodowych
13.11.2023 -08.12.2023r - klasa 3b technik pojazdów samochodowych/technik mechanik
04.03.2024 - 04.04.2023r       -          klasa 4a technik pojazdów samochodowych
08.01.2024 -16.02.2024r - klasa 4b technik pojazdów samochodowych/technik mechanik

Terminy wystawiania ocen śródrocznych i rocznych:

 • Półrocze I –  dla klas I, II, III, IV  do 22.01.2024 r. (poniedziałek)

        dla klas V do 20.12.2023 r. (środa)

 • Półrocze II – dla klas I, II, III, IV do 14.06.2024 r. (piątek)

dla klas V do 22.04.2024 r. (poniedziałek)

 • Semestr I – dla klas I BS II stopniado 22.01.2024 r. (poniedziałek)
 • Semestr II – dla klas I BS II stopnia   do 14.06.2024 r. (piątek)
 • Semestr I – dla klas II BS II stopniado 20.12.2023 r. (środa)
 • Semestr II – dla klas II BS II stopnia   do 23.04.2024 r. (wtorek)

 

 

Rady Pedagogiczne:

 • Rada Pedagogiczna 15.09.2023 r. (piątek)
 • Rada klasyfikacyjna uczniów klas V za I półrocze 21.12.2023 r. (czwartek)
 • Rada klasyfikacja uczniów klas I-IV  za I półrocze 25.01.2024 r. (czwartek)
 • Rada Plenarna za I półrocze 15.02.2024 r. (czwartek)
 • Rada klasyfikacyjna uczniów klas V za II półrocze             23.04.2024 r. (wtorek)
 • Rada klasyfikacyjna uczniów klas I-IV za II półrocze 17.06.2024 r. (poniedziałek)
 • Rada Plenarna za II półrocze 21.06.2024 r. (piątek)

Spotkania z rodzicami:

Półrocze I:

TECHNIKUM  nr 10

klasy I-V 11.09.2023 r.(poniedziałek) zebranie wychowawców z rodzicami

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  nr 8

klasy I-III 11.09.2023 r.(poniedziałek) zebranie wychowawców z rodzicami

TECHNIKUM  nr 10

klasy I-V             23.11.2023 r. (czwartek) zebrania wychowawców z rodzicami wraz z              
                                               konsultacjami (powiadomienie o proponowanych ocenach za I półrocze dla  klas V)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 8

klasy I-III                   30.11.2023 r. (czwartek) zebrania wychowawców z rodzicami wraz z
                                              konsultacjami 

Półrocze II:

TECHNIKUM  nr 10

 • klasy I-V             21.03.2024 r. (czwartek) zebrania wychowawców z rodzicami wraz z              
                                     konsultacjami (powiadomienie o proponowanych ocenach za I półrocze dla  klas V) 

       BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 8

 • klasy I-III                   11.04.2024 r. (czwartek) zebrania wychowawców z rodzicami wraz z
                                     konsultacjami 

TECHNIKUM  nr 10

 • klasy I-IV             23.05.2024 r. (czwartek) zebrania wychowawców z rodzicami wraz z              
                                     konsultacjami

       BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 8

 • klasy I-III                   23.05.2024 r. (czwartek) zebrania wychowawców z rodzicami wraz z
                                     konsultacjami 

 

Egzaminy poprawkowe:    26-30.08.2024 r 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych-z puli Dyrektora Szkoły :

 • 09.01.2024r. (wtorek) Egzamin zawodowy - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 02.05.2024r. (czwartek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 07-09.05.2024 r. (wtorek/środa/czwartek) Egzamin maturalny - dni wolne od zajęć dydaktycznych
 • 31.05.2024 r. – piątek po Bożym Ciele

 

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024:

 • Klasy IV – 26.04.2024r.
 • Klasy I-III – 21.06.2024r.