Nauczyciele ZSS

 
DYREKTOR
mgr inż. Jacek Grzegorzewski
 
WICEDYREKTORZY
 
mgr Agnieszka Burzyńska 
mgr Paweł Szewczyk
 
 
KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
mgr inż. Tomasz Jakubczak
 
 
Kadra pedagogiczna

Zespołu Szkół Samochodowych w Częstochowie
rok szkolny 2023/2024

 

1. mgr Bodanka Jadwiga - chemia, bezpieczeństwo i higiena pracy

2. mgr Burzyńska Agnieszka – wicedyrektor – wiedza o społeczeństwie, historia

3. mgr Bugara Agnieszka - wychowanie fizyczne

4. mgr Cyran Marta – informatyka

5. mgr Dłużnika Adam – innowacja z elementami edukacji policyjnej

6. mgr Domańska Grażyna – psycholog

7. mgr inż. Figoń Edyta - programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, podstawy procesów produkcji, informatyka

8. mgr Filipek Zdzisław - religia

9. mgr Galińska Agata - fizyka, matematyka

10. mgr Grabna Alina - nauczyciel bibliotekarz

11. mgr inż. Jacek Grzegorzewski – dyrektor- przedmioty samochodowe

12. mgr Janik Beata - matematyka, fizyka, zajęcia rewalidacyjne

13. mgr inż. Jakubczak Tomasz – kierownik szkolenia praktycznego – informatyka

14. mgr inż. Jaśkiewicz Jarosław - przedmioty samochodowe

15. Jastrzębski Wojciech - nauka jazdy

16. mgr Jędras Anna - biologia , matematyka

17. mgr Jura Ewa - matematyka, fizyka

18. mgr Kłosowski Tomasz - wychowanie fizyczne

19. mgr inż. Knop Krzysztof - przedmioty samochodowe

20. mgr inż. Kołodziejska Beata – przedmioty samochodowe

21. Kotas Dariusz- nauka jazdy

22. mgr Krakowiak-Szewczyk Ewa – język angielski

23. mgr Kublik Ewa - religia, język polski

24. mgr inż. Kurzelowski Bogusław – przedmioty samochodowe

25. mgr Kuśmirek Aleksandra - wychowanie do życia w rodzinie, historia, zajęcia rewalidacyjne

26. mgr Kuzior Irena – wychowanie fizyczne

27. mgr Majchrzak Anna – nauczyciel bibliotekarz

28. mgr Matuszewski Rafał- religia, zajęcia rewalidacyjne

29. mgr Mączka Tomasz – geografia, filozofia

30. mgr Michałowska Teresa - język polski

31. mgr Michałowska-Bryła Kamila - podstawy przedsiębiorczości, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

32. mgr Michał Migdalski – nauka jazdy

33. mgr Mizgała Jacek – matematyka,

34. mgr Mizera Justyna – język angielski

35. mgr Muszewska Joanna - edukacja dla bezpieczeństwa, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

36. mgr Opara Aneta – język niemiecki

37. mgr Pędziach-Irczewska Izabela - język niemiecki , doradztwo zawodowe, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

38. mgr Poliszewski Paweł – historia, historia i teraźniejszość, zajęcia rewalidacyjne

39. inż. Przemysław Puszek – przedmioty samochodowe, bezpieczeństwo i higiena pracy

40. Raczkiewicz Renata – pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne

41. mgr Marcin Radziwołek – pedagog szkolny

42. mgr Ruksza Danuta – język polski

43. mgr Skorek Rafał – wychowanie fizyczne

44. mgr Sosnowska Anna – język angielski

45. mgr Sosnowska Katarzyna – język angielski

46. mgr Szewczyk Paweł – wicedyrektor - wychowanie fizyczne

47. mgr Śledź Marzena – język niemiecki

48. mgr Talar Paulina – język angielski

49. mgr Urbański Michał - wychowanie fizyczne

50. mgr Urbańska Ewa – pedagog szkolny

51. mgr Wierzch Ewa – historia, historia i teraźniejszość

52. mgr Zaborska Izabela- język niemiecki, biznes i zarządzanie

53. mgr Zalas Dariusz – przedmioty samochodowe

54. mgr Żesławski Tadeusz – język polski