Szkolne Koło Caritas ZSSB

 Działalność Szkolnego Koła Caritas w pierwszym semestrze 2018/2019 roku

  

W roku szkolnym 2018/19 w pierwszym semestrze wolontariusze SKC rozpoczęli pracę od zbiórki żywności dla seniorów 21 i 22 IX 2018 roku w supermarketach Częstochowy, zorganizowanej przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. W zbiórce wzięli udział wolontariusze SKC z klas IV c TS, II TM, II c TS oraz I c TS. Celem prowadzonej zbiórki było pozyskanie artykułów spożywczych z długim terminem ważności. Akcja została przeprowadzona bardzo sprawnie i władze Caritas przesłały do szkoły podziękowanie. Akcją kierowali opiekunowie SKC, a w szczególności p. D. Ruksza.

Od 1 XII 2018 r. do Świąt Bożego Narodzenia trwała przedświąteczna akcja sprzedaży ozdób świątecznych i świec -Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Podsumowanie akcji nastąpiło 19 XII 2018 r. Młodzież zarobiła 563 zł, z czego 453 zł przekazano Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, a 110 zł pozostało do dyspozycji SKC. Akcją w szkole kierowali opiekunowie SKC, a w szczególności p. D. Ruksza.

Ponadto o. Jan Filipek w grudniu 2018 r. zorganizował żywność i inne artykuły do paczek dla biednych uczniów z naszej szkoły.

Uczniowie ze SKC włączyli się w akcję „Święty Mikołaj na Kresy”. Polegała ona na zbiórce żywności, słodyczy, artykułów szkolnych itp. O. Jan Filipek zorganizował żywność oraz dwa kartony ciastek dla dzieci na Litwę, a p. Rafał Matuszewski zorganizował i przeznaczył na ten cel sto konserw.

Tuż przed świętami wolontariusze włączyli się w zbiórkę termosów i kubków termicznych w ramach akcji zorganizowanej przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej pod hasłem „Trochę ciepła dla ubogiego”. Zebrano 11 termosów. Akcją kierowali wszyscy opiekunowie SKC. Władze Caritas przesłały podziękowanie dla nauczycieli i uczniów ZSSB w Częstochowie za okazaną pomoc potrzebującym poprzez włączenie się w zbiórkę termosów i kubków termicznych.

 

Działalność Szkolnego Koła Caritas w pierwszym semestrze 2017/2018 roku

 

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 wolontariusze SKC wykonali zadania wynikające ze statutu Koła, jak i współpracowali ściśle z Klubem Wolontariatu Akcji Katolickiej. W ramach tej współpracy opiekunowie i wolontariusze wzięli udział w „Różańcu do granic”. Wspólnie ze Szkołą Specjalną przygotowali Akademię z okazji Dnia Niepodległości i wystąpili w niej. Wolontariusze SKC pod opieką p. R. Mateszewskiego biorą udział we wszystkich imprezach organizowanych przez Szkołę Specjalną.

 

W dniach 8 i 9 XII odbyła się przedświąteczna zbiórka żywności w supermarketach na terenie Częstochowy, zorganizowana przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. W zbiórce wzięli udział wolontariusze SKC z klas III c TS, I TM, IV TM, I c TS oraz II d TE ( w sumie 42 uczniów). Celem prowadzonej zbiórki było pozyskanie artykułów spożywczych z długim terminem ważności. Akcja została przeprowadzona bardzo sprawnie, młodzież zebrała sporo żywności, tradycyjnie już władze Caritas przygotowały pięć paczek żywnościowych dla potrzebujących uczniów z naszej szkoły. Uczniowie otrzymali paczki jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. Akcją kierowali opiekunowie SKC, a w szczególności p. D. Ruksza.

 

Od 10 XI 2017 r. do Świąt Bożego Narodzenia trwała przedświąteczna akcja sprzedaży ozdób świątecznych i świec -Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Podsumowanie akcji nastąpiło 21 XII 2017 r. Młodzież zarobiła 397 zł, z czego 317 zł przekazano Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, a 80 zł pozostało do dyspozycji SKC. Kwotę tę przekazano uczniowi. Akcją w szkole kierowali opiekunowie SKC, a w szczególności p. D. Ruksza.

 

Ponadto o. Jan Filipek w grudniu 2017 r. zorganizował żywność i inne artykuły do paczek dla biednych uczniów z naszej szkoły.

 

W grudniu 2017 roku członkowie SKC ( uczniowie klasy III c TS ) przygotowali jasełka, które zostały napisane przez jedną więźniarkę. Przedstawienie odbyło się 22 grudnia 2017 r. podczas wigilii dla nauczycieli. Młodzież wystąpiła jeszcze 12 stycznia 2018 r. w Częstochowskim Związku Sybiraków Polskich. Jasełka przygotowała p. D. Ruksza przy pomocy o. J. Filipka oraz p. R. Matuszewskiego.

 

Wzorem ubiegłego roku przez cały semestr uczniowie SKC zbierali i naprawiali uszkodzone różańce pod czujnym okiem opiekunów. Różańce te zostały wysłane na misje. Również systematycznie odwiedzali Dom Małego Dziecka przy ulicy Kazimierza i opiekowali się małymi dziećmi.

 

Działalność Szkolnego Koła Caritas w pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017

 

 

 

17 X 2016 r. uczniowie SKC gościli w Domu Małego Dziecka, posprzątali plac zabaw dla dzieci, zgrabili liście. Jednocześnie, członkowie SKC systematycznie, co sobotę w tymże domu przy ul. Kazimierza opiekują się dziećmi w wieku od 1. do 10. roku życia pod czujnym okiem opiekunów SKC( p. Rafał Matuszewski, p. Danuta Ruksza oraz o. Jan Filipek).

 

W naszej szkole gościliśmy uczniów ze szkoły specjalnej, brali oni udział w meczu. Kibicowali im również członkowie SKC, którzy po meczu wraz z opiekunami przygotowali dla nich słodki poczęstunek.

 

27 X 2016 r. młodzież Szkolnego Koła Caritas pod opieką katechety p. R. Matuszewskiego pomogła przygotować młodszym kolegom z Zespołu Szkół Specjalnych nr 28 obchody Święta Niepodległości. Nasi uczniowi zajęli się przygotowaniem sali( ustawili krzesła i stoły dla zaproszonych gości, zadbali o porządek, itp. ). Po części artystycznej organizatorzy przygotowali dla wszystkich wojskową grochówkę, a nasza młodzież pomogła w jej roznoszeniu. Po skończonej uroczystości okazało się, że pomoc uczniów ze SKC była bezcenna, co doceniła dyrekcja tamtej szkoły i złożyła podziękowanie na ręce pana dyrektora naszej szkoły.

 

Od 23 XI 2016 r. do Świąt Bożego Narodzenia trwała przedświąteczna akcja sprzedaży ozdób świątecznych i świec -Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Podsumowanie akcji nastąpiło 21 XII 2016 r. Młodzież zarobiła 491 zł, z czego 391 zł przekazano Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, a 100 zł pozostało do dyspozycji SKC. Kwotę tę przekazano panu pedagogowi, który podzielił ją między dwóch uczniów. Akcją w szkole kierowali opiekunowie SKC, a w szczególności p. D. Ruksza.

 

SKC włączyło się również w akcję pomocy dzieciom na Wileńszczyźnie, poprzez zbiórkę słodyczy i artykułów szkolnych.

 

W dniach 9 i 10 XII odbyła się przedświąteczna zbiórka żywności w supermarketach na terenie Częstochowy, zorganizowana przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. W zbiórce wzięli udział wolontariusze SKC z klas II c TS, II TM, III TM oraz I d TE ( w sumie 30 uczniów). Akcja została przeprowadzona bardzo sprawnie, młodzież zebrała sporo żywności, dzięki czemu władze Caritas przygotowały pięć paczek żywnościowych dla potrzebujących uczniów z naszej szkoły. Uczniowie otrzymali paczki jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. Akcją kierowali opiekunowie SKC, a w szczególności p. D. Ruksza. Dyrekcja szkoły oraz opiekunowie SKC otrzymali pisemne podziękowanie za pomoc i przeprowadzenie akcji.

 

Ponadto o. Jan Filipek w grudniu 2016 r. zorganizował żywność i inne artykuły do paczek dla biednych uczniów z naszej szkoły.

 

Przez cały semestr uczniowie SKC zbierali i naprawiali uszkodzone różańce pod czujnym okiem opiekunów. Naprawiono 100 różańcy i wysłano na misje do Kenii.

 

 Działalności Szkolnego Koła Caritas – II semestr, rok szkolny 2015/16

 

 09 II 2016 r. odbyło się w Olsztynie koło Częstochowy spotkanie formacyjne wolontariuszy SKC Archidiecezji Częstochowskiej. W spotkaniu wzięli udział członkowie SKC wraz z opiekunami. Był to czas na integrację oraz spotkanie z ciekawymi ludźmi- strażakiem- wykładowcą Wyższej Szkoły Pożarniczej w Częstochowie. Zaproszony gość opowiedział młodzieży o ciężkiej pracy strażaków, a także przygotował i przeprowadził kurs pierwszej pomocy. Następnie omówiono 10. zbiórkę żywności pod hasłem „Tak, pomagam”. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.

 

04 i 05 III 2015 r. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej zorganizowała w supermarketach Częstochowy i okolic 10. zbiórkę żywności pod hasłem „Tak, pomagam”. W zbiórce żywności wzięło udział 29 wolontariuszy SKC z klas I c TS, I TM, II TM oraz II d TS/TB. Akcja przebiegła bardzo sprawnie, młodzież zebrała sporo żywności, dzięki czemu Caritas przygotowała 5 paczek świątecznych dla uczniów z naszej szkoły. W szkole akcją kierowała p. Danuta Ruksza. Za zaangażowanie w wolontariat Caritas Archidiecezji Częstochowskiej opiekunowie i uczniowie otrzymali podziękowania od Dyrekcji Caritas, również podziękowania otrzymała Dyrekcja Szkoły za wsparcie działań wolontariatu realizowanych przez Szkolne Koło Caritas.

 

Jak co roku członkowie SKC sprzedawali przed świętami wielkanocnymi baranki z czekolady i świece wielkanocne. Akcja Wielkopostna została zakończona 30 III 2016 r. .W wyniku akcji młodzież zarobiła 430 zł, z czego 390 zł przekazano Caritas, a 140 zł otrzymał uczeń z klasy I. Akcją w szkole kierowała p. Danuta Ruksza.

 

O. Jan Filipek zorganizował dla 30 uczniów do paczek świątecznych 114 kg wędlin, a także dla goszczących w Polsce Słowaków, kiełbasę- na ognisko. Przekazał też środki czystości dla szkoły.

 

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie ze SKC pod opieką katechety p. Rafała Matuszewskiego odwiedzili dzieci w Szkole Podstawowej nr 28. Zorganizowali dla nich gry i zabawy. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach .

 

27 IV 2016 r. w ZSSB odbył się koncert Zespołu Orkiestry Dętej ze Szkoły Muzycznej w Częstochowie. Koncert prowadził p. Marek Piątek. P. Piątek w czasie koncertu objaśniał młodzieży instrumenty, na których grali uczniowie ze szkoły muzycznej oraz omawiał wykonywane utwory. Był to koncert charytatywny , zagrany na zaproszenie SKC. Sumę jaką zebrano za koncert, przekazano potrzebującym uczniom w szkole za pośrednictwem pani pedagog.

 

24 VI 2016 r. został zakończony Program Skrzydła. Obdarowani uczniowie wykorzystali na zakup odzieży i pomocy szkolnych całą kwotę 2940 zł (1470 zł na osobę) przeznaczoną na pomoc dla nich, dzięki czemu wzrosła ich samoocena, a także motywacja do nauki.

 

 9 II 2016 r. odbyło się w Olsztynie koło Częstochowy spotkanie formacyjne Szkolnych Kół Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. W spotkaniu wzięli udział członkowie SKC z naszej szkoły wraz z opiekunami. Był to czas na integrację oraz spotkanie z ciekawymi ludźmi- strażakiem- wykładowcą Wyższej Szkoły Pożarniczej w Częstochowie. Zaproszony gosć opowiedział młodzieży o ciężkiej pracy strażaków, a także przygotował i przeprowadził kurs pierwszej pomocy. Następnie omówiono sprawy bieżące, głównie 10. zbiórkę żywnosci pod hasłem „Tak, pomagam!”. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.

 

 

  Działalnosć SKC w pierwszym półroczu roku szkolnego 2015/16

 

60 XI 2015 r. w Olsztynie koło Częstochowy odbyło się spotkanie opiekunów SKC ze szkół ponadgimnazjalnych. Na spotkaniu omówiono plan pracy w roku szkolnym 2015/16.

 

W dniach 11 i 12 XII 2014 r. odbyła się przedswiąteczna zbiórka żywnosci w supermarketach na terenie Częstochowy, zorganizowana przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. W zbiórce wzięli udział uczniowie SKC z klas I c TS, I TM, II d TS/TB oraz II TM ( w sumie 42 uczniów ). Akcja została przeprowadzona bardzo sprawnie i młodzież zebrała sporo żywnosci, dzięki czemu władze Caritas przygotowały pięć paczek żywnosciowych dla potrzebujących uczniów z naszej szkoły. Uczniowie otrzymali paczki jeszcze przed Swiętami Bożego Narodzenia. Akcją kierowała p. D. Ruksza. Dyrekcja szkoły otrzymała pisemne podziękowanie za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji.

 

Ponadto w grudniu 2015 r. o. J. Filipek zorganizował żywnosć i inne artykuły do paczek dla biednych uczniów z naszej szkoły.

 

Od 10 XI 2014 r. do Swiąt Bożego Narodzenia trwała przedswiąteczna akcja sprzedaży ozdób swiątecznych i swiec – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Podsumowanie akcji nastąpiło z 15 XII. Młodzież zarobiła 817 zł, z czego 617 zł przekazano Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, a 200 zł pozostało do dyspozycji SKC. Kwotę tę przekazano 2 uczniom, po 100 zł każdemu. Akcją w szkole kierowała p. D. Ruksza.

 

W grudniu 2015 roku szkoła została włączona do Programu Skrzydła. Program ten służy podjęciu konkretnych działań w celu wzmocnienia więzi i solidarnosci społecznej oraz walki z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży, w tym w szczególnosci- na sfinansowanie artykułów szkolych, korepetycji, zajęć edukacyjnych, dojazdów do szkoły, ubrań, dożywiania w szkole, wyjsć i wycieczek szkolnych, itp. Programem objęto dwóch uczniów z klasy . Caritas przeznacza na realizację zadania kwotę w wysokosci 2940 zł ( 1470 zł na osobę). Przeznaczone srodki finansowe zgodnie z celem muszą być wykorzystane do 20 VI 2016 r. Programem w szkole opiekuje się p. Danuta Ruksza.

 

W grudniu 2015 r. członkowie SKC przygotowali jasełka pt. „Na dworcu kolejowym”.

 

Przedstawienie odbyło się 22 X 2015 r. podczas wigilii dla nauczycieli. Młodzież wystąpiła jeszcze dwa razy 08 i 09 I 2015r. w Częstochowskim Związku Sybiraków Polskich oraz w Domu Opieki Społecznej przy ul. Ogrodowej. Dyrekcja Domu Opieki przysłała do szkoły podziękowanie za bardzo dobre przygotowanie jasełeki i wystąpienie przed mieszkańcami tego ośrodka. Jasełka przygotowała p. D. Ruksza przy pomocy o. J. Filipka i p. R. Matuszewskiego.

 

 

 

Sprawozdanie z działalnosci Szkolnego Koła Caritas – II semestr, rok szkolny 2014/2015

 

26 II 2015 r. odbyło się w Olsztynie koło Częstochowy spotkanie integracyjno – formacyjne opiekunów i wolontariuszy SKC Archidiecezji Częstochowskiej. W spotkaniu wzięli udział członkowie SKC wraz z opiekunami. Na spotkaniu omówiono między innymi zasady wolontariatu oraz zasady zbiórki żywnosci.

 

 13 i 14 III 2015 r. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej zorganizowała w supermarketach Częstochowy i okolic VIII zbiórkę żywnosci pod hasłem „Tak, pomagam”. W zbiórce żywnosci wzięło udział 40 wolontariuszy SKC z klas IV a TS, I TM oraz I d TS/TB. Akcja przebiegła bardzo sprawnie, młodzież zebrała sporo żywnosci, dzięki czemu Caritas przygotowała 10 paczek swiątecznych dla uczniów z naszej szkoły. W szkole akcją kierowała p. Danuta Ruksza. Za udział w zbiórce żywnosci opiekunowie i uczniowie otrzymali podziękowania od Dyrekcji Caritas, natomiast wolontariusze biorący udział kilka razy w zbiórce żywnosci dodatkowo otrzymali vouchery do kina.

 

 

Jak co roku członkowie SKC sprzedawali przed swiętami wielkanocnymi baranki z czekolady i swiece wielkanocne. Akcja Wielkopostna została zakończona 24 III 2015 r. .W wyniku akcji młodzież zarobiła 440 zł, z czego 340 zł przekazano Caritas, a 100 zł otrzymał uczeń z klasy maturalnej. Akcją w szkole kierowała p. Danuta Ruksza.

 

 

 

24 IV 2015 r. 27 wolontariuszy, którzy ukończyli szkołę, otrzymali podziękowania od Dyrektora Caritas ks. Marka Batora za czteroletnią pracę w charakterze wolontariusza w SKC w latach 2011-2015. Byli to uczniowie z klas IV a TS oraz IV TB.

 

 

 

30 IV 2015 r. w ZSSB odbył się koncert Zespołu Orkiestry Dętej ze Szkoły Muzycznej w Częstochowie. Koncert prowadził p. Marek Piątek. P. Piątek w czasie koncertu objasniał młodzieży instrumenty, na których grali uczniowie ze szkoły muzycznej oraz omawiał wykonywane utwory. Był to koncert charytatywny , zagrany na zaproszenie SKC. Sumę jaką zebrano, podzielono między dwóch najbardziej potrzebujących uczniów ze szkoły.

 

 Szkolne koło Caritas

 

 

 

We wrześniu 2013 r. Szkolne Koło Caritas od Caritas Archidiecezji Częstochowskiej dostało podręczniki do do nauki przedmiotów zawodowych dla technikum budowlanego. Podręczniki, za pośrednictwem wychowawców, otrzymali uczniowie z klas: I TB, III TB oraz IV TB znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

 

6 i 7 XII 2013 r. odbyła się przedświąteczna zbiórka żywności w supermarketach na terenie Częstochowy, zorganizowana przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. W zbiórce żywności wzięło udział 28 wolontariuszy SKC z klas: III a TS i IV TB. Akcja została przeprowadzona bardzo sprawnie i młodzież zebrała sporo żywności, z której Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przygotowała paczki świąteczne dla biednych mieszkańców Częstochowy. Akcją kierowała p. Danuta Ruksza.

 

19 XII 2013 została zakończona w szkole przedświąteczna sprzedaż ozdób świątecznych. Młodzież zarobiła 375 zł, z czego 207 zł przekazano Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, a 150 zł otrzymał uczeń z ZSSB znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Ozdoby choinkowe kupowali nauczyciele i uczniowie. Akcją w szkole kierowali opiekunowie SKC: p. D. Ruksza i o. J. Ciecióra.

 

Działalność SKC w roku szkolnym 2010/2011

 

 • Dnia 16.IX.2010 r. Szkolne Koło Caritas wraz z opiekunami P. Danutą Rukszą i O. Janem Filipkiem oraz P. v-ce dyr Anną Geremek odwiedziliśmy J. E. Ks. abp Stanisława Nowaka i złożyliśmy drogiemu Solenizantowi życzenia imieninowe.
 • Dnia 17.IX. 2010-odbyło się spotkanie opiekunów SKC w siedzibie Caritasu Archidiecezji Częstochowskiej.
 • Dnia 20.X. 2010 r SKC udało się do Sanktuarium Matki Bożej w Leśniowie na comiesięczny dzień skupienia, któremu przewodniczył O. Jan Filipek i P. Ewa Krakowiak-Szewczyk oraz klasa 3b TB

 
Działalność Szkolnego Koła Caritas w roku szkolnym 2009/2010

 

 • 3.X.2009 r. - Odbyło się spotkanie opiekunów SKC - przekazanie gadżetów do rozprowadzenia podczas Akcji Szkolnej.
 • 20.XI. 2009 r. - rozliczanie Akcji Szkolnej, rozprowadzanie artykułów szkolnych.Uzyskane fundusze zostały przekazane dla biednej młodzieży z naszej szkoły.
 • 21. XI. 2009 r. - odbyło się spotkanie opiekunów SKC na, którym przekazano nam świece i ozdoby świąteczne do rozprowadzenia w szkole podczas "Akcji Adwentowej".
 • 14.I.2010 r. - odbyło się spotkanie opiekunów SKC na którym rozliczaliśmy się z akcji świątecznej. Zarobione pieniądze przekazano na pomoc uczniom naszej szkoły. Koordynatorem obu akcji była p. Danuta Ruksza.Pani Małgorzata Wolna wraz z O. Janem Filipkiem i klasą III D TS w grudniu odwiedzili Dom Opieki Społacznej przy ul. Wieluńskiej. Ponadto Młodzież złożyła życzenia świąteczne osobom samotnym i wręczyła przygotowane paczki. Pod kierunkiem p. Małgorzaty Wolnej młodzież przygotowała paczki żywnościowe dla 13 najbiedniejszych uczniów naszej szkoły.
 • 6.II. 2010 r. - odbyło się spotkanie opiekunów SKC na którym przekazano nam artykuły do rozprowadzenia w ramach " Akcji Wielkopostnej". W wyniku tej akcji zebrane pieniądze zostały przekazane dla ucznia naszej szkoły
 • 1.VI. 2010 r. - Na parkingu Jasnej Góry Caritas Archidiecezji Częstochowskiej zorganizowała festyn dla SKC . Oprucz wielu atrakcjiprzygotowanych przez organizatorów odbyła si 28 Sztafeta Jana Pawła II. 5 x 31 m , w której zespół naszej szły w składzie: Kamil Olesiński, Grzegorz Stanowski,Andrzej Smok, Michał Czaja,Damian Tąpała zdoblyła III Miejsce W trakcie festynu podsumowano działalność SKC w Arcidiecezji Częstochowskiej.

 

Działalność Szkolnego Koła Caritas w roku szkolnym 2008/2009

 

 • 13.IX.2008 r. Opiekunowie SKC p. Danuta Ruksza i O. Jan Filipek uczestniczyli w spotkaniu przedstawicieli SKC w siedzibie Caritasu częstochowskiego.Spotkanie było poświęcone organizacji pracy w nowym roku szkolnym 2008/2009. W dalszym ciągu w naszej szkole prowadzimy akcję Programu " Skrzydła" Tym programem zostało objęte sześcioro uczniów naszej szkoły.
 • 30.X. 2008 r. została zakończona akcja szkolna ( sprzedaż różnych artykułów). Zebrane pieniądze zostały przekazane p. Pedagog szkoły na pomoc uczniom. Zakończono również akcję" Cegiełka z pomocą". Zebrano 600 zł. Pieniądze przekazano Caritas Archidiecezji Częstochowskiej z przeznaczeniem na rzecz ofiar trąby powietrznej.W akcji wzięli udział nauczyciele i niektóre klasy z naszej szkoły.
 • 15.XI. 2008. odbyło się spotkanie członków SKC w sprawie akcji w okresie świąt Bożego Narodzenia.
 • 20.I.2009 r. zakończenie akcji " Wigilijne dzieło pomocy dzieciom" zebraliśmy 902 zł, które zostały przekazane biednym uczniom naszej szkoły na zakup odzieży zimowej.
 • 21.I.2009 r. Opiekunowie SKC wzięli udział w podsumowaniu roku pracy Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.Spośród zaproszonych gości byli ks.Abp Stanisław Nowak i Władze naszego Miasta.
 • 2.II.2009 r. odbyło się zebranie opiekunów SKC w sprawie akcji wielkopostnej.
 • 8.VI.2009 r. Odbyła się pielgrzymka SKC z całej Archidiecezji do Kościoła św. Wojciecha w Częstochowie,podczas której miało miejsce podsumowanie pracy w roku szkolnym 2008/2009.W spotkaniu wzięli udział Opiekunowie SKC p. Danuta Ruksza i O. Jan Filipek, oraz Dyrektor szkoły Pan Piotr Galewicz.

 

 

 

28 i 29 marca 2014 r. odbyła się w supermarketach na terenie Częstochowy i większych miast powiatu częstochowskiego wielkanocna zbiórka żywności, zorganizowana przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. W zbiórce żywności wzięło udział 27 wolontariuszy z klasy III a TS, III TB i IV TB. Akcja została przeprowadzona bardzo sprawnie, młodzież zebrała sporo produktów, dzięki czemu Caritas przygotowała również 5 paczek żywnościowych ( po 10 kg każda ) dla potrzebujących uczniów z naszej szkoły. Uczniowie otrzymali paczki jeszcze przed świętami. Akcją w szkole kierowali opiekunowie Szkolnego Koła Caritas: p. Danuta Ruksza i o. Jan Filipek. Po akcji dyrekcja szkoły, opiekunowie i wolontariusze otrzymali podziękowania od Dyrektora Caritas Archidiecezji Częstochowskiej ks. Marka Batora za pomoc w przygotowaniu Zbiórki Żywności Caritas. 16 uczniów biorących udział w zbiórce żywności więcej niż 3 razy, otrzymało vouchery do kina. 28 kwietnia 2014 została podsumowana w szkole przedświąteczna Akcja Wielkopostna 2014, polegająca na sprzedaży baranków cukrowych i z białej czekolady oraz świec paschalików. W wyniku akcji wolontariusze zarobili 470 zł, z czego 320 zł przekazano Caritas, a 150 zł przekazano uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. 25 kwietnia 2014 r. uczniowie kończący szkołę z klasy IV TB otrzymali podziękowania od dyrektora Caritas ks. Marka Batora za czteroletnią pracę w charakterze wolontariusza w SKC oraz dostali pamiątkowe długopisy z logo SKC.