Dyrekcja Szkoły

DYREKCJA SZKOŁY

 

DYREKTOR

mgr inż. JACEK GRZEGORZEWSKI

 

WICEDYREKTORZY

mgr AGNIESZKA BURZYŃSKA 

mgr PAWEŁ SZEWCZYK

 

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

mgr inż. TOMASZ JAKUBCZAK