Polityka prywatności

Jeśli ma Pan/i pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
w zakresie działania
Zespołu Szkół Samochodowych , a także przysługujących Panu/i uprawnień, może się Pan/i skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych – Panią Moniką Sławuta lub w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Panią Justyną Sprycha poprzez adres e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14.