Szkolne Koło Wolontariatu

 

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat- to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
 2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.
 3. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
 4. Koło Wolontariatu jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.


Cele i działania

 1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.
 2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 3. Kształtowanie postaw prospołecznych.
 4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 5. Inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
 6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
 8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym.

 

Struktura

 1. Szkolne Koło Wolontariatu ma:
  • Lidera
  • Członków
 2. Szkolnym Kołem Wolontariatu opiekują się nauczyciele- koordynatorzy:
  • mgr Justyna Sobczyk- Szwed
  • mgr Kamila Salita
  • mgr Iwona KowalikNagradzanie wolontariuszy 

 1. Raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie wolontariuszy i koordynatorów, na którym będzie podsumowana działalność członków Koła.
 2. Członkowie koła zostaną nagrodzeni poprzez:Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusz
  • wyrażenie uznania słownego
  • pochwałę na forum szkoły
  • umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu Koła, gazetce szkolnej wręczenie listów pochwalnych i dyplomów.
 
NASZE OSTATNIE OSIĄGNIĘCIA