Technikum nr 10  • TECHNIK MECHANIK  kwalifikacja: użytkownik obrabiarek skrawających  (Zajęcia praktyczne w firmie P.W. "INTER-PLAST Andrzej Bodziachowski. Stypendia dla wyróżniających się praktykantów. Zatrudnienie najlepszych absolwentów w P.W. "Inter-Plast" Anrdzej Bodziachowski)