Spotkanie z przedstawicielami WOT w ZSS

Spotkanie z przedstawicielami WOT w ZSS

W szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji - Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej w Częstochowie, którzy omawiali proces rekrutacji do służby wojskowej. Przedstawili uczniom etapy służby wojskowej oraz wyróżnili korzyści związane z podjęciem studiów w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. W trakcie spotkania uczniowie klas IV i V Technikum dowiedzieli się, kto może podjąć dobrowolną zasadniczą służbę wojskową na tej uczelni. To wydarzenie stanowiło cenną okazję dla młodych ludzi do zdobycia informacji na temat możliwości służby wojskowej oraz edukacyjnych ścieżek w ramach wojskowej akademii.

W szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji - Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej w Częstochowie, którzy omawiali proces rekrutacji do służby wojskowej. Przedstawili uczniom etapy służby wojskowej oraz wyróżnili korzyści związane z podjęciem studiów w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. W trakcie spotkania uczniowie klas IV i V Technikum dowiedzieli się, kto może podjąć dobrowolną zasadniczą służbę wojskową na tej uczelni. To wydarzenie stanowiło cenną okazję dla młodych ludzi do zdobycia informacji na temat możliwości służby wojskowej oraz edukacyjnych ścieżek w ramach wojskowej akademii.