Spotkanie z historią

13 marca 2024 r. w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym w Częstochowie, odbyło się Spotkanie z Historią w ramach projektu edukacyjnego "Częstochowianie na frontach II wojny światowej w 1944 roku". W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele uczniów częstochowskich szkół pod opieką nauczycieli- szkolnych koordynatorów projektu. Gośćmi spotkania były Panie prof. dr hab. Julia Dziwoki oraz mgr Alicja Adamus, z Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie. 
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 2b TS pod opieką p. Aleksandry Kuśmirek 
tekst i zdjęcia A. Kuśmirek