KONKURS MATEMATYCZNY „Logic, efficiency, creativity”

W dniu 29 lutego 2024 r. na Politechnice Częstochowskiej odbył się Konkurs Matematyczny
„Logic, efficiency, creativity”. Konkurs zorganizował Zespół Szkół Gastronomicznych w Częstochowie i Katedra Matematyki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy, Rektora Politechniki Częstochowskiej i Oddziału Częstochowskiego  Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
W konkursie brały udział dwuosobowe drużyny z 22 szkół ponadpodstawowych z Częstochowy i okolic. W skład drużyny reprezentującej naszą szkołę wchodzili uczniowie klasy V f TS/TM: Michał Kuśmirek i Hubert Pyda pod opieką Pani Agaty Galińskiej. Oprócz części konkursowej, w której uczniowie rozwiązywali zadania z matematyki stosowanej, uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu popularyzującego naukę na tema Sztucznej Inteligencji oraz zwiedzić laboratoria PCz.
Głównym celem konkursu była popularyzacja matematyki stosowanej wśród uczniów liceów i techników, a także promocja ofert kształcenia Politechniki Częstochowskiej wśród przyszłych kandydatów na studia.