REALIZACJA PROJEKTU „AKTYWNA TABLICA” POPRZEZ WZBOGACENIE ZAJĘĆ ZAWODOWYCH ZA POMOCĄ PLATFORMY ELECTUDE

Z przyjemnością możemy poinformować, że dzięki otrzymanej dotacji z rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” zakupiliśmy licencje umożliwiające dostęp do platformy e-learningowej firmy Electude. Ta innowacyjna platforma jest bardzo ważnym narzędziem w naszej pracy z uczniami kierunków technicznych, takich jak technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych czy elektromechanik pojazdów samochodowych.

Platforma Electude została stworzona w taki sposób, aby umożliwić uczniom praktyczną i interaktywną naukę z wykorzystaniem realistycznych symulacji. Dzięki niej nasi uczniowie mają możliwość eksploracji różnych elementów budowy pojazdów samochodowych, zarówno mechanicznych, jak i elektrycznych. Oprócz materiałów wideo i animacji, platforma oferuje mechanizmy quizów i testów, które pomagają w ocenie postępów w nauce.

Nauczyciele mają pełną kontrolę nad procesem nauczania, mogąc śledzić postępy uczniów, sprawdzać ich wyniki testów oraz dostosowywać materiał dydaktyczny do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu zajęcia stają się bardziej interaktywne i skuteczne, a uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności w sposób przystosowany do współczesnych wymagań rynku pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć, na których widać naszych uczniów zaangażowanych w pracę na platformie Electude. To kolejny krok w modernizacji naszej szkoły i dostosowaniu się do potrzeb współczesnej edukacji.