Święty Mikołaj na Kresy

17 listopada 2023 r. po raz kolejny Towarzystwo Patriotyczne Kresy we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy zorganizowało zbiórkę żywności w 18 marketach Biedronka.  

W akcję charytatywną włączyły się następujące szkoły ponadpodstawowe
z Częstochowy: Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego, VIII LO Samorządowe im. gen. Józefa Sowińskiego, , Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego, VII LO im. M. Kopernika, II LO im. R. Traugutta, Zespół Szkół im. gen. Wł. Andersa, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. K. Pułaskiego, Techniczne Zakłady Naukowe, V LO im. A. Mickiewicza, I LO im. J. Słowackiego, Zespół Szkół im. B. Prusa, Zespół Szkół Gastronomicznych. Zebrane produkty zostały przewiezione do siedziby Towarzystwa Patriotycznego „KRESY” przy ul. Brzeźnickiej.

Wszystkim Wolontariuszom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas. To dzięki Waszej wrażliwości „Mikołaj” trafi do polskich domów na Kresach Wschodnich, Wileńszczyźnie, Lwowie i Białorusi.

Miejski koordynator zbiórki
mgr Alina Grabna