Rekrutacja do projektu "Czas na staż"

Szanowni Państwo

 

Dzisiaj 11.03.2024 r. rozpoczynamy rekrutację uczniów/uczennic do projektu
"Czas na staż" dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+.
 W załączeniu przesyłam Państwu komplet dokumentów rekrutacyjnych.

 

Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z dokumentacją rekrutacyjną oraz z poniższą instrukcją dot. rekrutacji i postępowanie zgodnie z nią:

 

1. Co i gdzie należy zamieścić:

 

- dzisiaj 11.03.2024 r. należy wywiesić na tablicy ogłoszeń w szkole: Ogłoszenie o naborze do projektu.


- dzisiaj 11.03.2024 r. na stronie internetowej szkoły należy zamieścić dokumenty rekrutacyjne:

 

Ogłoszenie o rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie do wypełnienia w formie online!!! (uczniowie/uczennice będą wypełniać formularz online) do Koordynatorów/ek szkolnych będą składać wydrukowany podpisany formularz:Link do formularza:

 

https://rekrutacjaczasnastaz.czestochowa.um.gov.pl/index.php/298431

 

Załączniki:

 

1.Katalog kryteriów rekrutacji do projektu

3.Rekomendacja wychowawcy/czyni

4.Ankieta motywacyjna

5.Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczestników/czek projektu (dla Urzędu Miasta Częstochowy)

6.Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczestników/czek projektu (dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego)

7.Lista podstawowa uczniów/uczennic

8.Lista rezerwowa uczniów/uczennic

9.Deklaracja rezygnacji z udziału w projekcie

 

 

Prosimy również o udostępnienie informacji o rozpoczętej rekrutacji poprzez dziennik elektroniczny.

 

2. Co i jak długo należy zbierać:

Nabór do projektu trwa od 11.03.2024 r. do 27.03.2024 r. W tym czasie Koordynatorzy/ki szkolni/e przyjmują dokumenty od uczniów/uczennic.

 

Kandydaci/tki do projektu muszą złożyć u Koordynatorów/ek szkolnych następujące dokumenty:

 

wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy wypełniony online, rekomendacja wychowawcy/czyni, ankieta motywacyjna, 2 klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych uczestników/czek projektu

 

 

3. Jak należy wypełnić dokumenty:

Daty na wszystkich dokumentach składanych przez kandydatów/ki muszą zawierać się w okresie rekrutacji tj. od 11.03.2024 r. do 27.03.2024 r.

 

 

4. Ocena formalna i merytoryczna oraz sporządzenie list rankingowych:

 

Należy uważnie sprawdzić złożone dokumenty, m.in.: czy są kompletne, podpisane, mają prawidłowe daty, czy uczestnicy/czki kwalifikują się do projektu.

 

Koordynatorzy/ki szkolni/e dostarczają komplet sprawdzonych dokumentów rekrutacyjnych wraz z listami rankingowymi najpóźniej do 12.04.2024 r.

Listy Koordynatorzy/ki szkolni/e sporządzają w kolejności alfabetycznej i podpisują bez daty.

 

 

5. Co należy dostarczyć do Urzędu Miasta Częstochowy:

- wydruk/print screen ze strony internetowej szkoły, na którym będzie widać, że został zamieszczony komplet dokumentacji rekrutacyjnej,

- ogłoszenie o naborze zdjęte z tablicy ogłoszeń, opisane w następujący sposób: Oświadczam, iż ogłoszenie wisiało na tablicy ogłoszeń w szkole od dnia 11.03.2024 r. do 27.03.2024 r., z pieczątką szkoły oraz pieczątką i podpisem dyrektora/ki szkoły,

- zdjęcie ogłoszenia o naborze wiszącego na tablicy ogłoszeń,

- komplet dokumentów rekrutacyjnych uczniów/uczennic,

- podpisana przez Koordynatorów/ki szkolnych/e  listy rankingowe podstawowe  i rezerwowe .W razie pytań proszę o kontakt pod nr 34 3707575.

 

--

Karolina Borecka
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
tel. 34 3707575
e-mail: karolinaborecka@czestochowa.um.gov.pl