Kierunki kształcenia

W Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych mieszczą się dwa typy szkół: