Nauczyciele ZSS

 
DYREKTOR
mgr inż. Jacek Grzegorzewski
 
WICEDYREKTORZY
 
mgr Agnieszka Burzyńska 
mgr Paweł Szewczyk
KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
mgr inż. Tomasz Jakubczak
 
NAUCZYCIELE UCZĄCY W ZSS