Nauczyciele ZSS

 
DYREKTOR
mgr inż. Jacek Grzegorzewski
 
WICEDYREKTORZY
 
mgr Agnieszka Burzyńska 
mgr Paweł Szewczyk
mgr inż. Edyta Figoń (zastępstwo)
 
KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
mgr inż. Tomasz Jakubczak
 
NAUCZYCIELE UCZĄCY W ZSS
 

 

 

Kadra pedagogiczna

Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie

rok szkolny 2022/2023

 

 


    1. mgr Bekus- Kotynia Ewa - historia

    2. mgr Bodanka Jadwiga  - chemia, bezpieczeństwo i higiena pracy
     
    3. mgr Burzyńska Agnieszka – wicedyrektor – wiedza o społeczeństwie, geografia   
 
    4. mgr Bugara Agnieszka  - wychowanie fizyczne
             
    5. mgr inż. Figoń Edyta   - Zastępstwo wicedyrektor, programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, podstawy procesów produkcji
           
    6. mgr Filipek Zdzisław  - religia

    7. mgr Galińska Agata  - fizyka, matematyka
                
    8. mgr Grabna Alina  - nauczyciel bibliotekarz

    9. mgr inż. Jacek Grzegorzewski – dyrektor- przedmioty samochodowe

    10. mgr Janik Beata  - matematyka, fizyka, zajęcia rewalidacyjne

    11. mgr inż. Jakubczak Tomasz – kierownik szkolenia praktycznego – informatyka

    12. mgr Jarecka Anna  - język niemiecki  

    13. mgr inż. Jaśkiewicz Jarosław  -  przedmioty samochodowe
                
    14.  Jastrzębski Wojciech  - nauka jazdy
            
    15. mgr Jędras Anna   - biologia , matematyka
                    
    16. mgr Jura Ewa   - matematyka, fizyka

    17. mgr Kłosowski Tomasz   - wychowanie fizyczne
                       
    18. mgr inż. Knop Krzysztof   - przedmioty samochodowe

    19. mgr inż. Kołodziejska Beata – przedmioty samochodowe
                
    20. mgr Krakowiak-Szewczyk Ewa – język angielski

    21. mgr Kublik Ewa   -  religia, język polski
                      
    22. mgr Kunert Małgorzata  - matematyka
           
    23. mgr inż. Kurzelowski Bogusław – przedmioty samochodowe

    24. mgr Kuśmirek Aleksandra    - wychowanie do życia w rodzinie, historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
     
    25. mgr Kuzior Irena – wychowanie fizyczne

    26. mgr Majchrzak Anna – nauczyciel bibliotekarz

    27. mgr Matuszewski Rafał- religia

    28. mgr Mączka Tomasz - geografia  

    29. mgr Michałowska Teresa   - język polski

    30. mgr Michałowska-Bryła Kamila - organizacja przedsiębiorstwa samochodowego, podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza

    31. mgr Mizera Justyna – język angielski

                  
    32. mgr Muszewska Joanna     - edukacja dla bezpieczeństwa, działalność gospodarcza, organizacja przedsiębiorstwa samochodowego
                           
                             
    33. mgr Pędziach-Irczewska Izabela  - język niemiecki

                        
    34. mgr Przerada Wojciech – wychowanie fizyczne
                          

    35. mgr Poliszewski Paweł – historia, wiedza o społeczeństwie, zajęcia rewalidacyjne

    36. mgr Marcin Radziwołek – pedagog szkolny
                                                 
    37. mgr Ruksza Danuta – język polski


    38. mgr Skorek Rafał – wychowanie fizyczne
                                    
    39. mgr Sobczyk -Szwed Justyna  - język angielski, filozofia

    40. mgr Sosnowska Anna – język angielski
                             
    41. mgr Sosnowska Katarzyna – język angielski
                    
    42. mgr Szewczyk Paweł – wicedyrektor - wychowanie fizyczne
                              
    43. mgr Śledź Marzena – język niemiecki
                               
    44. mgr Urbański Michał   - wychowanie fizyczne

    45. mgr Wasik Renata  - matematyka


    46. mgr inż. Wiśniewski Krzysztof   - przedmioty samochodowe
                           
    47. mgr Zaborska Izabela- język niemiecki, działalność gospodarcza, organizacja przedsiębiorstwa samochodowego
            
    48. mgr Zalas Dariusz – przedmioty samochodowe
                               
    49. mgr Zymła-Szafrańska Agnieszka – matematyka

    50. mgr Żesławski Tadeusz – język polski

    51. mgr Cyran Marta - informatyka

    52. mgr Michalski Cezary- informatyka

    53. Kotas Dariusz- instruktor nauki jazdy

    54. mgr Puszek Przemysław- przedmioty zawodowe

    55. Talar Paulina- język angielski

    56. mgr Opara Aneta- język niemiecki