Strefa video

Informacja dotycząca projektu "Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie"