Strefa video

Wyjazd nauczycieli do Macedonii w ramach projektu „Droga do sukcesu”

W dniach 5.04.2018 – 19.04.2018 dziesięciu nauczycieli z naszej szkoły uczących języka angielskiego, niemieckiego i przedmiotów zawodowych brało udział w „job shadowing” (szkolenie kadr) w Macedonii. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy wyjazdowe, pierwsza liczyła 4 osoby (Pani Marzena Śledź, Pani Justyna Mizera, Pani Edyta Figoń i Pani Justyna Sobczyk-Szwed),  a druga 6 osób (Pani Ewa Krakowiak-Szewczyk, Pan Bogusław Kurzelowski, Pani Anna Sosnowska, Pani Katarzyna Sosnowska i Pani Zbigniewa Wróblewska, Pani Małgorzata Wolna). Staż ten został zrealizowany w ramach projektu systemowego „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER. Projekt nasz nosi nazwę „Droga do sukcesu”.

Nasze szkolenie odbywało się w goszczącej nas szkole ponadgimnazjalnej SOU MOSHA PIJADE w miejscowości Tetovo, położonej w północno-zachodniej Macedonii u podnóża gór Szar Płanina. Szkoła ta jest placówką kształcącą młodzież po szkole podstawowej w różnych dziedzinach m.in. technik rolnictwa, obsługa ruchu turystycznego, gastronomia, ale także w dziedzinach bliskich naszej szkole – mechanik samochodowy, operator obrabiarek CNC. W jej skład wchodzą dwa budynki – jeden przystosowany do zajęć ogólnokształcących, a drugi do zajęć zawodowych, a także tereny wokół szkoły z zapleczem dla zawodów rolniczych.

Nasz staż rozpoczął się od spotkania organizacyjnego z dyrekcją szkoły i nauczycielami, z którymi mieliśmy współpracować podczas naszego pobytu. Podczas kolejnych dni mieliśmy możliwość uczestniczyć i obserwować lekcje prowadzone przez macedońskich nauczycieli. Były to lekcje języka angielskiego oraz przedmiotów zawodowych. W trakcie szkolenia obserwowaliśmy metody wykorzystywane przez nauczycieli, zdobyliśmy wiedzę na temat systemu oceniania, prowadzonej dokumentacji szkolnej oraz wykorzystywanych materiałów, podręczników, oprogramowania. Oprócz bezpośrednich obserwacji lekcji i pracy nauczycieli równie użyteczne okazały się dyskusje i omawianie zajęć z naszymi kolegami, dzięki temu wymieniliśmy się doświadczeniami, wiedzą i zdobyliśmy cenne wskazówki do pracy z młodzieżą.

Pobyt w Macedonii okazał się także doskonałą okazją do poznania kultury i tradycji tego kraju, a także jego zabytków. Pierwszego dnia zwiedziliśmy Monaster Leszok (klasztor Leszok) prawosławny męski klasztor we wsi o tej samej nazwie położonej 12 km na północ od Tetowa wzniesiony w średniowieczu. Kolejny dzień poświeciliśmy na wizytę w Skopje. Podczas spaceru po mieście zobaczyliśmy Kamienny Most, Čaršija- Stary Bazar, Twierdzę Kale, Cerkiew Świętego Zbawiciela i Muzeum Matki Teresy. Kolejką gondolową wjechaliśmy także na górę Vodno zwieńczoną Krzyżem Milenijnym, skąd podziwialiśmy panoramę okolicy. Spędziliśmy także cudowne chwile w uroczym mieście Ochryda położonym nad jeziorem Ochrydzkim oglądając cerkiew św. Zofii, św. Pantelejmona, św. Jana z Kaneo z XIV wieku, św. Klemensa z XIII wieku, ruiny bazyliki św. Erazma z IV wieku, ruiny twierdzy cara Samuela z X-XI wieku i starożytny teatr oraz zabytkowy klasztor św. Nauma. Niezapomnianą wycieczką była ta do Kanionu Matka z  Jeziorem Matka -  sztucznym zbiornikiem powstałym po wybudowaniu zapory na rzece Treska.

Bardzo serdecznie dziękujemy koordynatorkom programu: Pani Justynie Mizerze i Pani Marzenie Śledź za zorganizowanie naszego wyjazdu, a także dyrekcji i nauczycielom z goszczącej nas szkoły za opiekę i pomoc.

 

 

 

Autorka tekstu: Justyna Sobczyk - Szwed

 

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie