EGZAMIN ZAWODOWY SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2021

 

Egzamin zawodowy sesja styczeń - luty 2021r.

 

Terminy egzaminów:

22.06.2021r. - egzamin pisemny

21.06.2021r. - egzamin praktyczny d (dokumentacja) - wykonywany jako dokumentacja papierowa (tylko kwalifikacja M.42,MG.43)

 

Listy z dokładnym miejscem i terminem egzaminu.

Egzamin pisemny:

Podstawa programowa 2017 egzamin pisemny - Technikum - kwalifikacje MG.43, MG.12, MG.18,MG.19, MG.44 

Podstawa programowa 2017 egzamin pisemny - Branżowa Szkoła I stopnia - kwalifikacje MG.12, MG.27, MG.18 

 Podstawa programowa 2012 egzamin pisemny - Technikum - kwalifikacje E.26 

 

 Egzamin praktyczny:

Podstawa programowa 2017 egzamin praktyczny - Technikum - kwalifikacje MG.43

Podstawa programowa 2012 egzamin praktyczny - Technikum - kwalifikacje M.44  

 

Podstawa programowa 2017 egzamin praktyczny - Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia - kwalifikacje MG.18

Podstawa programowa 2017 egzamin praktyczny - Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia - kwalifikacje MG.12

Podstawa programowa 2017 egzamin praktyczny - Technikum MG.19

 

 

 

Listy zawierają numery sal obowiązujące na egzaminie poniżej znajduje się dokładny opis sali oraz wejścia do budynku, którym wchodzą zdający:

sala nr 1 - świetlica szkolna (wejście nr 6 od strony patio)

sala nr 2 - sala tenisa stołowego (wejście od strony gabinetu stomatologicznego)

sala nr 3 - mała sala gimnastyczna (wejście od strony boiska)

sala nr 4 - sla nr 102 I piętro, wejście główne do szkoły od ul. Św. Augustyna

 W przypadku stwierdzenia błędów w nazwisku lub miejscu zamieszkania proszę o kontakt z sekretariatem szkoły.

 

Wytyczne, dla uczniów zdających EGZAMIN ZADODOWY w 2021 roku, na podstawie wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

 

 Informacja dla zdającego (ucznia, absolwenta szkoły)

 Przybory jakie może mieć zdający na egzaminie zawodowym

Etap pisemny

Etap praktyczny (tylko M.42, M.43)

 

Pytania proszę kierować do kierownika szkolenia praktycznego Tomasza Jakubczaka.

W późniejszym czasie zostaną zamieszczane w tym miejscu dodatkowe informacje dotyczące egzaminu zawodowego.