EGZAMIN ZAWODOWY SESJA STYCZEŃ-LUTY 2020

 

Egzamin zawodowy sesja styczeń - luty 2020r.

 

Terminy egzaminów:

10.01.2020r. - egzamin teoretyczny

09.01.2020r. - egzamin praktyczny d (dokumentacja) - wykonywany jako dokumentacja papierowa (tylko kwalifikacja M.42)

 

Egzaminy praktyczne w pozostałych kwalifikacjach odbywających się poza szkołą podane są w poniższym linku.

Listy z dokładnym miejscem i terminem egzaminu:

Technikum nr 10

 

 W przypadku stwierdzenia błędów w nazwisku lub miejscu zamieszkania proszę o kontakt z sekretariatem szkoły.

 Informacja dla zdającego (ucznia, absolwenta szkoły)

 

 

Pytania proszę kierować do kierownika szkolenia praktycznego Tomasza Jakubczaka.

W późniejszym czasie zostaną zamieszczane w tym miejscu dodatkowe informacje dotyczące egzaminu zawodowego.