Strefa video

OFERTA EDUKACYJNA 2019/2020

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019-2020

 

W roku szkolnym 2019 - 2020 Zespół Szkół Samochodowo - Budowlanych będzie prowadził rekrutację dla  absolwentów gimnazjów i absolwentów szkół podstawowych na poniższe kierunki kształcenia.

Technikum nr 10

  • TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
  • TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH innowacja z elementami edukacji policyjnej
  • TECHNIK MECHANIK kwalifikacja: użytkowanie obrabiarek skrawających

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 

  • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
  • ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
  • BLACHARZ SAMOCHODOWY
  • LAKIERNIK SAMOCHODOWY

 

 Filmy promocyjne naszej szkoły

 

Najczęściej zadawane pytania

 

 

1. Czy szkoła gwarantuje praktyki?

Tak, szkoła gwarantuje szkolną praktykę, która odbywa się w wykwalifikowanych pracowniach mechanicznych w CKZiU w Częstochowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 42-200 Częstochowa ul. Przechodnia 11/15 w kierunku mechanika samochodowego jak i technika mechanika obrabiarek cnc.

 

2. Gdzie uczniowie zdobędą pracę po kierunkach zawodowych po ukończeniu Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych?

Uczniowie z racji wyuczonego zawodu zdobędą pracę jako mechanicy w każdym serwisie samochodowym tj: Frank Cars, Opel, Renault itp, oraz w zakładach produkcyjnych zajmującymi się obrabiarkami CNC jako technolog, konstruktor, programista, czy operator w takicch firmach jak :TRW, Brembo, Kimla, Wkręt-Met itp.

 

3. Na czym polega innowacja policyjna?

W ramach innowacji prowadzone są szkolenia strzeleckie, zajęcia z musztry , młodzież wyjeżdża na obozy szkoleniowo zaliczeniowe prowadzone przez emerytowanych policjantów z pionu antyterrorystycznegi. Młodzież realizuje rozszerzony program z WOSu oraz Historii, odbywa spotkania z psychologami pracującymi w służbach mundurowych, na powyższym profilu ma ukazaną ścieżkę prowadzącą do podjęcia pracy w służbach mundurowych, zapoznaje się ze specyfiką pracy.

 

4. Czy szkoła organizuje wyjazdy za granicę ?

Nasi uczniowie odbywają praktyki miesięczne w Portugalii w wykwalifikowanych zakładach pracy zgodnych z ich zawodem. Pobyt również opracowany jest pod kątem zwiedzania i zaznajomienia kulturowego z inną narodowością. Wyjazdy są w pełni sfinansowane z Unii Europejskiej.

 

Opisy nauczanych w szkole zawodów

 

Technik pojazdów samochodowych

Zadania i czynności:

  • Wykonuje naprawy i konserwacje samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, autokarów, pojazdów jednośladowych. 
  • Kontroluje stan techniczny zespołów i układów oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu  jako całości. 
  • Metodami diagnostycznymi ustala przyczyny usterek i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów pojazdów samochodowych. 
  • Wykonuje operacje demontażowo – montażowe samochodów.
  • Sprawdza jakość wykonywanych prac obsługowo – naprawczych, między innymi poprzez jazdy próbne.

Środowisko pracy

 

  • Praca odbywa się przeważnie w pozycji stojącej. 
  • Praca odbywa się w warsztatach samochodowych, w  halach remontowych, w garażach, ale także na wolnym powietrzu.
  • Pomieszczenia zamknięte często wyposażone są w urządzenia wentylacyjne, w niektórych panuje duża wilgotność, może występować silne nasycenie parami rozpuszczalników, farb, benzyny lub spalinami.

Przeciwskazania zdrowotne

  • Nieskorygowane szkłami wady wzroku, brak widzenia obuocznego. 
  • Niedosłuch. 
  • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia). 
  • Zaburzenia widzenia barw. 
  • Choroby układów: nerwowego, krążenia, oddechowego, kostno – stawowego, mięśniowego. 
  • Cukrzyca. 
  • Reumatyzm. 
  • Alergie. 
  • Choroby skóry rąk. 
  • Słaba budowa ciała i niska wydolność fizyczna.

Wymagania psycholoiczne:

  • Wytrzymałość fizyczna 
  • Systematyczność, dokładność
  • Dobra uwaga, wyobraźnia przestrzenna, koncentracja
  • Spostrzegawczość 
  • Zdolności techniczne i manualne
  • Koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Możliwość zatrudnienia:

  • Salony obsługi i sprzedaży samochodów.
  • Zakłady produkcyjne i naprawcze pojazdów samochodowych.
  • Stacje kontroli pojazdów.
  • Salony sprzedaży pojazdów samochodowych.
  • Przedsiębiorstwa transportu samochodowego.
  • Przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych. 
  • Instytucje zajmujące się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi. 
  • Przedsiębiorstwa doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji

 

 

 Technik mechanik - obrabiarki sterowane numerycznie

 

Zadania i czynności:

  • Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeń.
  • Może zajmować się mechaniką precyzyjną, obróbką cieplną, obróbką plastyczną, obróbką skrawaniem, silnikami spalinowymi i spawalnictwem.
  • Opracowuje dokumentację techniczną i ruchową.
  • Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części maszyn i urządzeń.
  • Dobiera technologię naprawy maszyn i urządzeń oraz przeprowadza konserwację i regulację.

 

Środowisko pracy:

  • Pracuje w pomieszczeniach zamkniętych w halach produkcyjnych o dużym zapyleniu i hałasie lub wysokiej temperaturze.
  • Pracuje na otwartym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych.


Przeciwskazania zdrowotne:

  • Niska wydajność fizyczna.
  • Brak widzenia obuocznego.
  • Nieskorygowane okularami wady wzroku.
  • Niedosłuch.
  • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
  • Choroby układów: nerwowego, oddechowego, mięśniowego, kostno – stawowego, ruchu, krążenia.
  • Wady serca.
  • Cukrzyca.
  • Alergie skóry.


Wymagania psychologiczne:

  • Dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa.
  • Wyobraźnia przestrzenna.
  • Koncentracja i podzielność uwagi.
  • Zainteresowania techniczne.
  • Uzdolnienia manualne.

 

Możlilwość zatrudnia: 

  • Praca w sferze produkcyjnej i usługowej.
  • Stanowiska średniego dozoru technicznego w zakładach produkcyjnych.
  • Może być zatrudniony w biurach projektowych.

 

 

Mechanik pojazdów samochodowych

Zadania i czynności
  • Wykonuje naprawy i konserwacje samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, autokarów, pojazdów jednośladowych. 
  • Kontroluje stan techniczny zespołów i układów oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych,. 
  • Metodami diagnostycznymi ustala przyczyny usterek i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów pojazdów samochodowych. 
  • Wykonuje operacje demontażowo – montażowe pojazdów samochodowych i ich zespołów. 
  • Sprawdza jakość wykonywanych prac obsługowo – naprawczych, między innymi poprzez jazdy próbne. 
 
Środowisko pracy
  • Praca odbywa się w warsztatach samochodowych, na halach remontowych, w garażach, ale także na wolnym powietrzu. 
  • Pomieszczenia zamknięte często wyposażone są w wydajne urządzenia wentylacyjne, w niektórych natomiast panuje duża wilgotność, może występować silne nasycenie parami rozpuszczalników, farb, benzyny lub spalinami. 
 
Przeciwwskazania zdrowotne
  • Nieskorygowane szkłami wady wzroku. 
  • Brak widzenia obuocznego. 
  • Niedosłuch. 
  • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia). 
  • Zaburzenia widzenia barw. 
  • Choroby układów: nerwowego, krążenia, oddechowego, kostno – stawowego, mięśniowego. 
  • Cukrzyca. 
  • Reumatyzm. 
  • Alergie. 
  • Choroby skóry rąk. 
  • Słaba budowa ciała i niska wydolność fizyczna. 
 
Wymagania psychologiczne
  • Koordynacja wzrokowo – ruchowa. 
  • Koncentracja i podzielność uwagi. 
  • Wyobraźnia przestrzenna. 
  • Skrupulatność. 
  • Dociekliwość. 
  • Zręczność. 
  • Cierpliwość. 
  • Zainteresowania techniczne, zdolności manualne. 
 
Możliwość zatrudnienia
  • Może pracować: w warsztatach samochodowych, w fabrykach samochodowych, w służbach technicznych obsługi pojazdów w dużych firmach transportowych, w zakładach usługowo - naprawczych. 

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych

  
Zadania i czynności
  • Diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy 
  • Instaluje i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne 
  • Sprawdza zapłon i światła samochodowe, przeprowadza konserwację, wykonuje naprawy uszkodzonych elementów. 
  • Przyjmuje samochody lub zespoły samochodowe do naprawy i sporządza protokół przyjęcia.
  • Ustala sposób usunięcia niesprawności dotyczącej wymiany zespołu, części zespołu lub ich naprawy.
  • Montuje wiązki elektryczne i elementy osprzętu elektrycznego obejmującego urządzenia zasilające, sterujące, sygnalizujące, oświetleniowe i zabezpieczające. 
  • Konserwuje instalację urządzeń elektrycznych i elektronicznych samochodu, dokonuje przeglądów okresowych i bieżącej obsługi układów elektrycznych 
  • Przeprowadza badania diagnostyczne i usuwa usterki układów elektrycznych. 
 
Środowisko pracy
  • Praca wykonywana jest głównie w halach produkcyjnych, warsztatach naprawczych i stacjach obsługi. Pracownik narażony jest na działanie substancji drażniących, wywołujących alergie (smary, oleje, kwasy, ługi). 

 

Przeciwwskazania zdrowotne
  • Nieskorygowane szkłami wady wzroku. 
  • Brak widzenia obuocznego. 
  • Niedosłuch 
  • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia) 
  • Zaburzenia widzenia barw 
  • Niesprawność rąk 
  • Alergie na występujące substancje 
  • Przewlekłe stany zapalne uszu 

 

Wymagania psychologiczne
  • Prawidłowy rozwój fizyczny 
  • Dobra sprawność ruchowa i manualna kończyn górnych 
  • Prawidłowy i czuły dotyk 
  • Prawidłowy słuch 
  • Prawidłowy wzrok, rozróżnianie barw 
  • Sprawnie funkcjonujący układ krążenia i układ nerwowy 

 

Możliwość zatrudnienia
  • Znajduje zatrudnienie: w przedsiębiorstwach produkujących pojazdy samochodowe, w stacjach diagnostycznych warsztatach naprawczych pogotowiu technicznym 

 

Lakiernik samochodowy

 

Zadania i czynności 
  • Pokrywa lakierem samochody osobowe, ciężarowe, autobusy oraz samoloty.
  • Nakłada ochronne warstwy emalii lub lakieru na metalowe, drewniane i inne artykuły przemysłowe, zazwyczaj za pomocą rozpylających przyrządów malarskich.
  • Analizuje rysunki robocze i plany robót lakierniczych w celu ustalenia kolejności robót, potrzebnych materiałów, narzędzi i sprzętu
  • Barwi ręcznie lub maszynowo elementy i podzespoły mebli i innych wyrobów drzewnych.
  • Maluje napisy i litery. 

 

Środowisko pracy
  • Praca wykonywana jest głównie w warsztatach i halach produkcyjnych ze stałym kontaktem z lakierami, farbami i innymi substancjami używanymi w lakiernictwie. 

  

Przeciwwskazania zdrowotne
  • Nieskorygowane szkłami wady wzroku. 
  • Brak widzenia obuocznego. 
  • Niedosłuch. 
  • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia). 
  • Zaburzenia widzenia barw. 
  • Niesprawność rąk. 
  • Alergie na substancje występujące w pracy.

 

Wymagania psychologiczne

  • Prawidłowa percepcja kształtów i barw.
  • Wytrzymałość fizyczna. 
  • Zręczność rąk. 
  • Spostrzegawczość, staranność, dokładność, cierpliwość. 
  • Zdolności manualne.
  • Poczucie estetyki, wyczucie koloru. 

 

Możliwość zatrudnienia

  •  Może pracować w przedsiębiorstwach produkujących pojazdy samochodowe, warsztatach naprawczych, lakierniczych i w innych przedsiębiorstwach gdzie konieczne jest etap lakierowania lub malowania. 

 

Blacharz samochodowy

Zadania i czynności
  • Wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby przemysłu samochodowego.
  • Wykonuje podstawowe operacje ślusarskie.
  • Montuje i demontuje elementy nadwozi i kabin samochodowych.
  • Sprawdza jakość wykonywanych części i zespołów.
  • Usuwa uszkodzenia elementów i zespołów elementów nadwozi samochodowych.
 
Środowisko pracy
  • Praca odbywa się przeważnie w pozycji stojącej.
  • Najczęściej pracuje w pomieszczeniach zamkniętych: hala fabryczna, warsztat samochodowy, duży salon samochodowy połączony z serwisem.
  • Pracy zwykle towarzyszy hałas, zwłaszcza przy krojeniu, zwijaniu i wyklepywaniu blachy. Powietrze może być zanieczyszczone tlenkami cynku oraz oparami kwasu solnego, którym oczyszcza się blachę.
 
Przeciwwskazania zdrowotne
  • Nieskorygowane szkłami wady wzroku. 
  • Brak widzenia obuocznego. 
  • Niedosłuch. 
  • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia). 
  • Zaburzenia widzenia barw. 
  • Choroby układów: nerwowego, krążenia, oddechowego, kostno – stawowego, mięśniowego. 
  • Cukrzyca. 
  • Reumatyzm. 
  • Alergie. 
  • Choroby skóry rąk. 
  • Słaba budowa ciała i niska wydolność fizyczna.
 
Wymagania psychologiczne
  • Wytrzymałość fizyczna. 
  • Systematyczność, dokładność.
  • Dobra uwaga, wyobraźnia przestrzenna, koncentracja.
  • Spostrzegawczość. 
  • Zdolności techniczne i manualne.
  • Koordynacja wzrokowo-ruchowa.
 
Możliwość zatrudnienia
  • Przedsiębiorstwa produkujące nadwozia i kabiny pojazdów samochodowych.
  • Punkty serwisowe i autoryzowane stacje obsługi pojazdów samochodowych.
  • Przedsiębiorstwa transportu samochodowego
  • Wyspecjalizowane zakłady rzemieślnicze blacharstwa samochodowego.