KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWO – BUDOWLANYCH

Podział zajęć dydaktycznych na półrocza:

 • Półrocze I – dla klas I, II, III od 01.09.2020 r. do 31.01.2021 r.

          dla klas IV od 01.09.2020 r. do 22.12.2020 r.

 • Półrocze II – dla klas I, II, III od 01.02.2021 r. do 25.06.2021 r.
  dla klas IV od 02.01.2021 r. do 30.04.2021 r.

Ferie i przerwy świąteczne:

 • Zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2020 r. do 31.12.2020 r.

 • Ferie zimowe od 01.02.2021 r. do 14.02.2021 r.

 • Wiosenna przerwa świąteczna od 01.04.2021 r. do 06.04.2021 r.

 • Ferie letnie od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r.

Egzamin maturalny:

 • Część pisemna od 04.05.2021 do 20.05.2021 r.

 • Część ustna od 07.05.2021 do 20.05.2021 r.

 • Ogłoszenie wyników maturalnych: 05.07.2021 r.

 • Termin poprawkowy matury: 24.08.2021 r. (część pisemna)
  23-24.08.21 r. (część ustna)

 • Ogłoszenie wyników matury VIII: 10.09.2021 r.

Egzamin zawodowy:

sesja pierwsza:

 • Część pisemna 12.01.2021 r.

 • Część praktyczna: model: ”d” 11.01.2021 r.

sesja druga:

 • Część pisemna 22.06.2021 r.

 • Część praktyczna: model: ”d” 21.06.2021 r.


Praktyki zawodowe:

15.02.2021 -12.03.2021r - klasa 2a technik pojazdów samochodowych
19.04.2021 -17.05.2021r - klasa 2b technik pojazdów samochodowych
05.10.2020 -02.11.2020r - klasa 3a technik pojazdów samochodowych
26.11.2020-11.12.2020r - klasa 3b technik pojazdów samochodowych
12.04.2021 - 10.05.2021r - klasa 2c TM technik mechanik
21.09.2020 - 09.10.2020r - klasa 3 TM technik mechanik

 

 

Terminy wystawiania ocen śródrocznych i rocznych:

 • Półrocze I – dla klas I, II, III do 27.01.2021 r. (środa)

         dla klas IV do 18.12.2020 r. (piątek)

 • Półrocze II – dla klas I, II, III do 18.06.2021 r. (piątek)

         dla klas IV do 26.04.2021 r. (poniedziałek)

Spotkania z rodzicami:

Półrocze I:

 • klasy I 09.09.2020 r.(środa) zebranie wychowawców z rodzicami

 • klasy II,III, 16.09.2020 r.(środa) zebranie wychowawców z rodzicami

 • Klasy IV 17.09.2020 r.(czwartek ) zebranie wychowawców z rodzicami

 • klasy I,II,III,IV 26.11.2020 r. (czwartek) zebrania wychowawców z rodzicami wraz z
  konsultacjami
  (powiadomienie o proponowanych ocenach za I półrocze dla klas IV)

 • klasy I,II,III, IV 05.01.2021 r. (wtorek) zebrania wychowawców z rodzicami wraz z
  konsultacjami
  (powiadomienie o proponowanych ocenach za I półrocze dla klas I-III)

Półrocze II:

 • klasy I,II,III 24.03.2021 r. (środa) zebranie wychowawców z rodzicami wraz z
  konsultacjami

 • klasy IV 24.03.2021 r. (środa) zebrania wychowawców z rodzicami wraz z

 • konsultacjami (powiadomienie o proponowanych ocenach za II półrocze dla klas IV)

 • klasy I,II,III 20.05.2021 r.(czwartek) zebrania wychowawców z rodzicami wraz z
  konsultacjami
  (powiadomienie o proponowanych ocenach za II półrocze dla klas I-III)


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 14.10.2020 r. (środa) – Dzień Edukacji Narodowej

 • 11-12.01.2021r. (poniedziałek/wtorek) Egzamin zawodowy - dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 04-06. 05.2021 r. (wtorek/środa/czwartek) Egzamin maturalny -dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 04.06.2021 r. – piątek po Bożym Ciele

 • 21-22.06.2021r. (poniedziałek/wtorek) Egzamin zawodowy - dni wolne od zajęć dydaktycznych

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021:

 • Klasy IV – 30.04.2021r.

 • Klasy I-III – 25.06.2021r.