Wyniki Powiatowego Konkursu Poprawnej Polszczyzny „O gęsie pióro Mikołaja Reja”

27.04.2018 r. w Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie podsumowany został Powiatowy Konkurs Poprawnej Polszczyzny „O gęsie pióro Mikołaja Reja”.

Konkurs rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe klasy VII, II, III gimnazjum oraz klasy I szkoły ponadgimnazjalne. Zadaniem uczestników było rozwiązanie w ciągu 60 min. testu sprawdzającego umiejętności z zakresu różnych warstw słownictwa (synonimy, antonimy, homonimy, zapożyczenia), zagadnień poprawnościowych, frazeologii, ortografii. Poziom wiedzy uczniów był bardzo wysoki.

Komisja w składzie:

Danuta Ruksza – przewodnicząca – nauczyciel języka polskiego Zespołu Szkół Samochodowo - Budowlanych w Częstochowie

Anna Majchrzak – członek – nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół Samochodowo - Budowlanych w Częstochowie

Alina Grabna – członek – nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół Samochodowo - Budowlanych w Częstochowie

 

sprawdziła prace i wyłoniła następujących laureatów.

W kategorii pierwszej przyznano trzy miejsca i dwa wyróżnienia.

I miejsce - Łukasz Rogalski – op. Izabela Rydel – Szkoła Podstawowa 24/G20/kl. III

II miejsce - Oliwia Dominiak – op.Katarzyna Warońska – Szkoła Podstawowa Borowno

III miejsce - Oliwia Karczewska – op. Joanna Tomaszewska – Kubik – Szkoła Podstawowa Witkowice

Wyróżnienie - Kinga Młyńczak - op. Katarzyna Dudek – Szkoła Podstawowa nr 9

Wyróżnienie - Oliwia Wolańska - op. Joanna Tomaszewska – Kubik - Szkoła Podstawowa Witkowice

W kategorii drugiej przyznano również trzy miejsca i dwa wyróżnienia.

I miejsce - Beata Pleszyniak – op. Małgorzata Wadowska -Zespół Szkół im. B. Prusa
w Częstochowie

II miejsce - Marlena Kaczmarzyk – op. Katarzyna Walasek – Zespół Szkół Technicznych
w Częstochowie

III miejsce -Kamila Maciejewska – op. Katarzyna Walasek - Zespół Szkół Technicznych
w Częstochowie

Wyróżnienie - Igor Olszański – op. Tadeusz Żesławski – Zespół Szkół Samochodowo - Budowlanych w Częstochowie

Wyróżnienie - Klaudia Kotynia – op. Małgorzata Wadowska i Lidia Pucek - Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

Uroczystego podsumowania konkursu dokonał mgr inż. Jacek Grzegorzewski – dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie oraz mgr Danuta Caban – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Częstochowie – współorganizator konkursu.

Fundatorem nagród książkowych oraz dyplomów była Rada Rodziców przy Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku szkolnym!

mgr Alina Grabna

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie