Współpraca ZSSB z GIODO

Współpraca ZSSB z GIODO 
Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych został wybrany spośród szkół ponadgimnazjalnych do realizacji ogólnopolskiego Programu "Twoje dane - Twoja sprawa". Pomysłodawcą projektu jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, a koordynatorem akcji na terenie Częstochowy jest pani Magdalena Celeban - pedagog szkolny w naszej placówce. 
W ramach pilotażowego projektu nauczyciele ZSSB, w roku szkolnym 2012/2013, będą tworzyć konspekty lekcji z wykorzystaniem tematyki, dotyczącej Ochrony Danych Osobowych. Ich prace będą wysłane do Warszawy, by znaleźć się w materiałach szkoleniowych wykorzystywanych w przyszłości przez szkoły ponadgimnazjalne z całej Polski w ramach ww. Programu.