Zakończenie roku szkolnego klas 3 BS

23 czerwca 2023 r. w Zespole Szkół Samochodowych w Częstochowie odbyło się zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas III Branżowej Szkoły I stopnia. O godz. 10:00 na świetlicy szkolnej zebrali się: dyrekcja szkoły oraz absolwenci klas III, razem z wychowawcami. Po przywitaniu zebranych, przemówienie wygłosił pan wicedyrektor mgr Paweł Szewczyk. W imieniu absolwentów głos zabrał uczeń klasy III Łukasz Kamiński. Następnie wręczono dyplomy uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Dyplomy otrzymali również uczniowie, którzy działali na rzecz szkoły. Uroczyste zakończenie roku i pożegnanie absolwentów, uświetnił krótki występ naszego szkolnego zespołu muzycznego „Rzędowa 4”. W roku szkolnym, naukę w ZSS w Częstochowie ukończyli uczniowie klas: 3a BS wychowawca- mgr Jadwiga Bodanka, 3b BS wychowawca- mgr Rafał Skorek, 3c BS wychowawca- mgr Izabela Pędziach- Irczewska.