„Mój sukces – moja biblioteka”

Biblioteka szkolna dbając o rozwój pasji, umiejętności i zainteresowań uczniów, jak zawsze zachęca młodzież do udziału w różnego typu konkursach. Tym razem Uczennica naszej szkoły spróbowała swoich sił w konkursie kaligraficznym, który wymagał od Uczestników samodzielnego wyszukania tekstu Patronki Roku 2022 – Marii Konopnickiej z zachowaniem wszystkich wymagań regulaminu i przeniesienie go na arkusz papieru z wykorzystaniem odpowiednich materiałów kaligraficznych.

Natalia Ściborowska z kl. III a przygotowywana pod kierunkiem p. Aliny Grabnej bardzo dobrze poradziła sobie z tym zadaniem, dzięki czemu zdobyła wyróżnienie w II Wojewódzkim Konkursie Kaligraficznym „I Ty możesz zostać Mistrzem Pióra” w kategorii szkoły ponadpodstawowe.

Dodatkowym wyróżnieniem wraz z podziękowaniem za kształtowanie w młodym człowieku tożsamości regionalnej, rozwijanie zainteresowań literaturą piękną oraz uwrażliwienie na piękno języka ojczystego był List Gratulacyjny złożony na ręce Rodziców i Opiekuna pracy od Posła na Sejm RP Pana Zdzisława Wolskiego.

Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy, Dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

mgr Alina Grabna