Zakończenie roku szkolnego klas IV Technikum ZSS

29 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół Samochodowych w Częstochowie odbyło się zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas IV: Technikum Samochodowego i Technikum Mechanicznego. O godz. 11:00 na świetlicy szkolnej zebrali się: dyrekcja szkoły oraz absolwenci klas IV, razem z wychowawcami. Po przywitaniu zebranych, przemówienie wygłosił pan dyrektor mgr inż. Jacek Grzegorzewski. W imieniu absolwentów głos zabrał uczeń klasy IV a TS- Hubert Janeczek. Następnie wręczono dyplomy uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Podziękowania wręczono rodzicom, którzy angażowali się w życie ZSS. Dyplomy otrzymali również uczniowie, którzy aktywnie działali na rzecz szkoły. W roku szkolnym 2021/2022, naukę w Zespole Szkół Samochodowych w Częstochowie ukończyli uczniowie klas: - IV a TS- wychowawca mgr Paweł Szewczyk, - IV b TS- wychowawczyni mgr Katarzyna Sosnowska, - IV TM- wychowawczyni mgr Anna Sosnowska.

tekst mgr A. Kuśmirek