Podsumowanie konkursów organizowanych przez bibliotekę szkolną w okresie zdalnego nauczania

W czasie nauki zdalnej uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział w trzech konkursach zaproponowanych przez bibliotekę szkolną.

W pierwszym, pod hasłem #Zostańwdomu uczestnicy mieli za zadanie wykonać fotografię obrazującą czas spędzony w izolacji. Mogli pokazać jak się uczą, relaksują, bawią w gronie domowników. Laureatką tego konkursu została Kinga Jafra z klasy IaTS. Jej zdjęcie będzie opublikowane na łamach gazety szkolnej "Echo Samochodówki".

Drugi konkurs, również fotograficzny nosił nazwę #Wiosna na telerzu. Tu zadaniem uczestników było podać przepis na danie wiosenne i zrobić jego zdjęcie. Najlepiej oceniona została praca Adama Muchy z klasy IIa TS. Jego sałatka wyglądała apetycznie i kolorowo, a przepis był prosty i łatwy do wykonania. Wyróżnienie w tym konkursie otrzymał Michał Matlingiewicz
z klasy Id TS.
Przysłał zdjęcie kanapek tak wiosennych, że aż ślinka ciekła. Niestety, nie podał sposobu przygotowania potrawy, co uniemożliwiło zajęcie wyższego miejsca.

Trzeci konkurs zatytułowany był "Przyroda mojego regionu". Wymagał od uczestników dużego wkładu pracy, zachęcał do przeglądania przewodników turystycznych, opisów szlaków, przyrody i zabytków Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Można też było wykorzystać własne doznania z pieszych wędrówek i zdjęcia wykonane w czasie spacerów po jurajskich szlakach. Na ten konkurs napłynęło najwięcej zgłoszeń. Najlepsza praca również zostanie opublikowana na łamach gazety szkolnej "Echo Samochodówki".

Zwycięzcą konkursu został Michał Matlingiewicz z klasy Id TS za pracę pt.: "Wypas owiec wokół zamku olsztyńskiego metodą na zahamowanie zmian przyrodniczych".

Jury doceniło wkład pracy, bardzo lokalne ujęcie tematu, ładne zdjęcia, samodzielność
i oryginalność pracy. Autor wykazał się pomysłowością i sumiennie wykonał zadanie. Opatrzył je również fotografiami, co podniosło walory artykułu.

Wszystkich laureatów tego konkursu i miejsca, które zajęli przedstawia tabela.

 

WYNIKI KONKURSU PRZYRODA MOJEGO REGIONU

 

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Miejsce

Uwagi

 

1.

Michał Matlingiewicz

I d TS

pierwsze

 

 

2.

Dariusz Śpiewak

1 a TS

drugie

 

 

3.

Kacper Grabowski

 

1 a TS

drugie

 

 

4.

Konrad Gąsiorowski

1 a TS

trzecie

 

 

5.

Natalia Ściborowska

 

I a TS

trzecie

 

 

6.

Szymon Zomerfeld

I d TS

wyróżnienie

 

 

 

 

Laureatom wszystkich konkursów serdecznie gratulujemy i życzymy bezpiecznych wakacji!

 

nauczyciele bibliotekarze

Alina Grabna, Anna Maj