80. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

80 lat temu na Kremlu zapadła decyzja o fizycznej likwidacji polskich oficerów znajdujących się w sowieckiej niewoli (tzw. „decyzja katyńska”). W efekcie rozkazu sowieci w 1940 r. zamordowali prawie 22 tys. polskich oficerów, policjantów, pograniczników, funkcjonariuszy służby więziennej, leśników i rezerwistów Wojska Polskiego. Najliczniejszą grupę ofiar stanowiła także polska inteligencja – profesorowie, prawnicy, lekarze, nauczyciele, twórcy, urzędnicy i wielu innych.
Biblioteka szkolna poleca zapoznanie się z Wystawą „Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń”, która poza przedstawieniem zbrodni dokonanych przez dwa największe totalitaryzmy XX wieku na społeczeństwie polskim, stawia pytania o zakres wzajemnej współpracy niemieckich nazistów i sowieckich komunistów dostępną na stronie Instytutu Pamięci Narodowej:
https://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/katalogi-wystaw/10757,Zaglada-polskich-elit-Akcja-AB-Katyn.html
Pamiętajmy także, że 10 lat temu, 10 kwietnia 2010 r., w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi rangą dowódcy Wojska Polskiego oraz ostatni prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja udawała się na uroczystości rocznicowe do Katynia.
nauczyciele bibliotekarze Alina Grabna, Anna Majchrzak