Spotkanie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Częstochowie

W dniu 16 listopada 2018r. Dyrektor szkoły pan Jacek Grzegorzewski razem z panią Ewą Jurą koordynatorem klas mundurowych brał udział w spotkaniu, które odbyło się w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Częstochowie. Spotkanie dotyczyło współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi z którymi Wojskowa Komenda Uzupełnień zawarła porozumienia o współpracy, a jego celem było uściślenie i ugruntowanie współpracy w ramach wspólnych przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji na rok 2019. W czasie spotkania pan Dyrektor Jacek Grzegorzewski odebrał z rąk komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie ppłk. Adriana Klimka podziękowanie za dotychczasową współpracę, oraz pomoc w zabezpieczeniu realizacji zadań stojących przed administracją wojskową oraz pamiątkowy medal.

 

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie