Kierunki kształcenia

W Zespole Szkół Samochodowych mieszczą się dwa typy szkół: