Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

Podział zajęć dydaktycznych na półrocza:

 • Półrocze I –  dla klas I, II, III   od 01.09.2021 r. do 31.01.2022 r. 

dla klas IV od 01.09.2021 r. do 22.12.2021 r. 

 • Półrocze II – dla klas I, II, III  od 01.02.2022 r. do 24.06.2022 r.
  dla klas IV od 02.01.2022 r. do 29.04.2022 r.
 • Semestr I - dla klas I BS II stopnia od 01.09.2021 r. do 31.01.2021 r.
 • Semestr II - dla klas I BS II stopnia              od 01.02.2021 r. do 24.06.2022 r.

Ferie i przerwy świąteczne:

 • Zimowa przerwa świątecznaod 23.12.2021 r. do 31.12.2021 r. 
 • Ferie zimoweod 14.02.2022 r. do 25.02.2022 r.
 • Wiosenna przerwa świątecznaod 14.04.2022 r. do 19.04.2022 r. 
 • Ferie letnie od 25.06.2022 r. do 31.08.2022 r. 

Egzamin maturalny:

 • Część pisemnaod 04.05.2022 do 23.05.2022 r.
 • Część ustna od 18.05.2022 do 20.05.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników maturalnych:    05.07.2022 r.
 • Termin poprawkowy matury:23.08.2022 r. (część pisemna)
 • Ogłoszenie wyników matury VIII:   09.09.2022 r.

Egzamin zawodowy: 

sesja pierwsza:

 • Część pisemna 11.01.2022 r.
 • Część praktyczna: model: ”d” 10.01.2022 r.

sesja druga:

 • Część pisemna 21.06.2022 r.
 • Część praktyczna: model: ”d” 20.06.2022 r.


Praktyki zawodowe:

13.09.2021 - 08.10.2021r - klasa 3a technik pojazdów samochodowych
18.10.2021 -15.11.2021r - klasa 3b technik pojazdów samochodowych
31.01.2022 - 11.03.2022r       -          klasa 3c TM technik mechanik
22.11.2021 -17.12.2021r - klasa 3d technik pojazdów samochodowych
24.01.2022 - 04.03.2022r - klasa 3e technik pojazdów samochodowych
11.04.2022 - 16.05.2022r - klasa 3f TS technik pojazdów samochodowych
11.04.2022 - 16.05.2022r -klasa 3f TM technik mechanik

Terminy wystawiania ocen śródrocznych i rocznych:

 • Półrocze I –  dla klas I, II, III  do 28.01.2022 r. (piątek)

dla klas IV do 20.12.2021 r. (poniedziałek)

 • Półrocze II – dla klas I, II, III do 15.06.2022 r. (środa)

dla klas IV do 25.04.2022 r. (poniedziałek)

 • Semestr I – dla klas I BS II stopniado 30.01.2022 r. (niedziela)
 • Semestr II – dla klas I BS II stopnia   do 19.06.2022 r. (niedziela)

 

 

Rady Pedagogiczne:

 • Rada Pedagogiczna 14.09.2021 r. (wtorek)
 • Rada klasyfikacyjna uczniów klas IV za I półrocze21.12.2021 r. (wtorek)
 • Rada klasyfikacja uczniów klas I-III  za I półrocze01.02.2022 r. (wtorek)
 • Rada Plenarna za I półrocze 07.02.2022 r. (poniedziałek)
 • Rada klasyfikacyjna uczniów klas IV za II półrocze26.04.2022 r. (wtorek)
 • Rada klasyfikacyjna uczniów klas I-III za II półrocze21.06.2022 r. (wtorek)
 • Rada Plenarna za II półrocze24.06.2022 r. (piątek)

Spotkania z rodzicami:

Półrocze I:

 • klasy III06.09.2021 r.(poniedziałek) zebranie wychowawców z rodzicami 
 • klasy I,II,IV        07.09.2021 r.(wtorek) zebranie wychowawców z rodzicami 
 • klasy I,II,III,IV24.11.2021 r. (środa) zebrania wychowawców z rodzicami wraz z              
                                     konsultacjami(powiadomienie o proponowanych ocenach za I półrocze dla  klas IV) 
 • klasy I,II,III, IV         05.01.2022 r. (środa) zebrania wychowawców z rodzicami wraz z
                                     konsultacjami (powiadomienie o proponowanych ocenach za I półrocze dla klas I-III)

Półrocze II:

 • klasy I,II,III  24.03.2022 r. (czwartek) zebranie wychowawców z rodzicami wraz z
                                     konsultacjami
 • klasy IV24.03.2022 r. (czwartek) zebrania wychowawców z rodzicami wraz z 

                                   konsultacjami(powiadomienie o proponowanych ocenach za II półrocze dla klas IV)

 • klasy I,II,III19.05.2022 r.(czwartek) zebrania wychowawców z rodzicami wraz z
                                     konsultacjami (powiadomienie o proponowanych ocenach za II półrocze dla  klas I-III)

Egzaminy poprawkowe:    22-31.08.2022 r 


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych-ustawowe :

 • 14.10.2021 r. (czwartek) – Dzień Edukacji Narodowej
 • 07.01.2022r. (piątek) - piątek po święcie Trzech Króli
 • 02.05.2022r. (poniedziałek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 17.06.2021 r. – piątek po Bożym Ciele

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych-z puli Dyrektora Szkoły :

 • 22.10.2022r.(piątek) - Nadanie sztandaru, 100-lecie szkoły (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
 • 10-11.01.2022r. (poniedziałek/wtorek) Egzamin zawodowy - dni wolne od zajęć dydaktycznych
 • 04-06. 05.2022 r. (środa/czwartek/piątek) Egzamin maturalny - dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022:

 • Klasy IV – 29.04.2022r.
 • Klasy I-III – 24.06.2022r.