Projekt Śląskie.Zawodowcy

Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2019/2020 biorą udział w projekcie "Śląskie.Zawodowcy" - celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego na terenie Województwa Śląskiego oraz poprawa i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 
Projekt będzie realizowany w formule partnerskiej. Liderem jest Województwo Śląskie. Partnerami projektu zostały organizacje regionalne zrzeszające pracodawców z obszaru województwa śląskiego: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.
Planowane efekty projektu: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów/uczennic i ich dostosowanie do wymogów rynku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży w przedsiębiorstwach oraz szkoleń/kursów i doradztwa zawodowego.
W projekcie weźmie udział 7 uczniów - w stażach i 16 uczniów w kursach/szkoleniach.
Osoby koordynujące przebieg projektu:
p. Beata Kołodziejska - specjalista ds. jakości kursów i szkoleń i
p. Dariusz Zalas - specjalista ds. jakości staży.