MATURA 2023/2024

Absolwentów 4-letniego technikum obowiązuje Formuła 2015

Informatory o egzaminie maturalnym w Formule 2023 oraz 2024

Harmonogram egzaminu maturalnego w 2024r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2024r.

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2024r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024r.

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2024r.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej

 

Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego w 2024 r.

Informacja o opłacie za egzamin maturalny 2024

Konieczność wniesienia opłaty za egzamin można sprawdzić na stronie internetowej: http://www.ziu.gov.pl.
Do zalogowania niezbędny jest login i hasło, które udostępnia Zdającemu dyrektor szkoły, w której złożona została deklaracja. Do systemu można logować się również przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

Wniosek o zwolnienie z opłat – załącznik 26

Formularz do wniosku (załącznika 26) o zwolnienie z opłat

Filmy dotyczące opłat za egzaminy maturalne.