Prawne konsekwencje cyberprzemocy

19.01.2017 r. grupa uczniów z klasy: I a TS, I b TS, I TM, I c TS, II c TS, III c TS pod opieką p. Aliny Grabnej wzięła udział w zajęciach z edukacji czytelniczo – medialnej na temat: „Prawne konsekwencje cyberprzemocy” wRegionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Zajęcia przeprowadziła p. Anna Dąbrowska pracownik Publicznej Biblioteki Pedagogicznej.

Młodzież dowiedziała się jakie mogą byćformy, przyczyny i skutki cyberprzemocy oraz ilu internautów doświadcza tego problemu. Podczas warsztatów zostały omówione wady i zalety korzystania z portali społecznościowych, a także konsekwencje prawne jakie grożą za przestępstwa, których sprawcy dopuszczają się w sieci. Ponadto młodzież dyskutowała, czy Internet to sprzymierzeniec czy wróg, jak szybko można przekroczyć granicę wiodącą do uzależnienia.

Po zajęciach uczniowie sami stwierdzili, że muszą zweryfikować na swoich portalach pewne dane wrażliwe, które zagrażają ich prywatności. Na zakończenie zajęć mieliśmy możliwość zapoznania się ze zbiorami i zwiedzenia biblioteki.

mgr Alina Grabna