Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu na "Szkolną Gazetę z Dodatkiem Ekologicznym"

„W GRONIE LAUREATÓW”

25 kwietnia 2024 r. w Muzeum Monet i Medali Św. Jana Pawła II w Częstochowie odbyło się podsumowanie i rozdanie nagród w XXII Wojewódzkim Konkursie na „Szkolną Gazetę z Dodatkiem Ekologicznym”, 

Komisja w składzie: Przewodnicząca: p. Urszula Giżyńska – redaktor naczelna Tygodnika Regionalnego „Gazeta Częstochowska”. Członkowie: p. Paweł Wójcik – główny specjalista Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta  Częstochowy, p. Tomasz Łuczyński – starszy inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy, p. Maria Jasińska – skarbnik Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie przeanalizowała i oceniła nadesłane prace w dwóch kategoriach wiekowych. 

Redakcja naszej gazety szkolnej „ECHO SAMOCHODÓWKI” w składzie: Igor Równiak, Dawid Machoń, Julia Elit, Anna Kwietniewska, Jakub Jarosz pracująca pod opieką p. Aliny Grabnej przy współpracy p. Anny Majchrzak zajęła zaszczytne I miejsce w swojej kategorii wiekowej. Gratulujemy redakcji oraz nauczycielom, którzy sprawowali opiekę merytoryczną podczas tworzenia gazety. 

Ponadto Igor Równiak z kl. V F TM otrzymał nagrodę specjalną „EKO – PIÓRO” za wysoki poziom artkułów w dodatku ekologicznym.

Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy, Tygodnik Regionalny „Gazeta Częstochowska”, ZO LOP w Częstochowie oraz Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie. Nagrody „EKO PIÓRO” ofiarował Poseł na Sejm RP Pan Szymon Giżyński.

mgr Alina Grabna