Zakończenie roku szkolnego klas V Technikum

W piątek - 26 kwietnia 2024 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych naszej szkoły. O godzinie 11:00 zebrali się uczniowie klas technikum wraz z wychowawcami, rodzice, którzy angażowali się na rzecz szkoły oraz dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych. Po przywitaniu zebranych, przemówienie wygłosił pan dyrektor mgr inż. Jacek Grzegorzewski. W imieniu absolwentów, przemówił uczeń klasy V f TS/TM Michał Kuśmirek. Oficjalne podziękowania wręczono rodzicom, zaangażowanym w prace na rzecz szkoły. Następnie wręczono dyplomy uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Wielu uczniów otrzymało też podziękowania za reprezentowanie ZSS w konkursach, zawodach sportowych oraz działaniach na rzecz środowiska lokalnego. Uczeń kl 3b TS Piotr Szewczyk wykonał dwa utwory muzyczne, w ramach części artystycznej uroczystości.
W roku szkolnym 2023/2024, naukę w Zespole Szkół Samochodowych w Częstochowie, ukończyli uczniowie klas: V d TS - wychowawca mgr Aleksandra Kuśmirek, V e TS - wychowawca mgr Danuta Ruksza, V f TS/TM - wychowawca mgr Joanna Muszewska. 
tekst mgr A. Kuśmirek, zdjęcia Jakub Kowalczyk kl 2d TS.