Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy i Puchar Komendanta Policji Miejskiej w Częstochowie.

W dniu 21.10.2023 odbył się w Zespole Szkół Samochodowych w Częstochowie Konkurs Motoryzacyjny. Celem konkursu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  W trzeciej edycji konkursu uczestniczyło osiem drużyn ze szkół średnich z Częstochowy. Po przywitaniu uczniów ,opiekunów, oraz obecnych gości przez Dyrektora Szkoły Pana Jacka Grzegorzewskiego ,  V-ce Prezydent Miasta  Częstochowy Pan Ryszard Stefaniak dokonał uroczystego otwarcia Konkursu. W pierwszej części konkursu uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz historii motoryzacji. Pierwsze miejsce i puchar Prezydenta Miasta Częstochowy otrzymała  drużyna z ZSS w Częstochowie w składzie: Michał Łosik, Michał Matlingiewicz, Dominik Matysiak. Drugie miejsce zajęła drużyna z I LO w Częstochowie w składzie: Maria Krasińska, Daria Skorupa, Weronika Woszczyk. Trzecie miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Technicznych w składzie :Mikołaj Dubaj, Jakub Glajzner, Jagoda Kucharska. Druga część konkursu została przeprowadzona na torze w Wyrazowie.  Z każdej drużyny wybrany przedstawiciel miał za zadanie przejechać na czas wyznaczoną trasę. Pierwsze miejsce i puchar Komendanta Policji w Częstochowie przypadł drużynie z ZSS w Częstochowie. Drugą część konkursu przygotawali i przeprowadzili członkowie Automotoklubu Jurajskiego  z Częstochowy na czele z Panem Romualdem Nowakowskim. Podczas Konkursu WORD z Częstochowy zaprezentował symulator zderzeń , alkogogle oraz symulator dachowania. Pan Przemysław Puszek, kierownik z WORD i jednocześnie nauczyciel w ZSS zaprezentował film ilustrujący wpływ alkoholu na zachowanie kierowcy . W przerwie Konkursu Motoryzacyjnego odbyły się pokazy najnowszych samochodów marki BMW, których prezentacja była możliwa dzięki zaangażowaniu Dyrektora firmy FRANK-CARS Pana Adama Pietraszko. W drugiej części konkursu zostało zaprezentowane wyposażenie samochodu straży pożarnej z Gnaszyna, oraz pokazy zastosowania sprzętu znajdującego się na wyposażeniu pojazdu. Następnie odbyły się pokazy jazdy samochodami rajdowymi. Po pokazach przedstawiciele policji w osobach: pierwszego zastępcy Komendanta Policji młodszej inspektor Ewy Szataniak, oraz aspirant sztabowy Barbary Poznańskiej  wręczyły najlepszej drużynie puchar Komendanta Policji w Częstochowie oraz nagrody dla pozostałych uczestników Konkursu. 

Z ramienia szkoły Konkurs zorganizowali Przemysław Puszek oraz  Dariusz Zalas , a z ramienia policji sierżant sztabowy Marcin Knysak. W przeprowadzeniu Konkursu uczestniczyli nauczyciele Agnieszka Bugara, Ewa Kublik, Bogusław  Kurzelowski.