Biblioteka kuźnią talentów

„Wychowanie w bibliotece” to hasło XVIII Regionalnego Forum Bibliotekarzy, które odbyło się 27 października w Auli Politechniki Częstochowskiej. Wydarzenie zorganizowane zostało przy okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Podczas Forum podsumowano trzy konkursy: IX Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Uczniów „Biblioteka w oczach czytelnika”,  XVI Powiatowy Konkurs dla Uczniów na Prezentację Multimedialną „Wszystko o bibliotece” oraz X Jubileuszowy Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Nauczycieli Bibliotekarzy „Tydzień/Miesiąc Bibliotek w obiektywie”.

W IX Wojewódzkim  Konkursie Fotograficznym dla Uczniów „Biblioteka w oczach czytelnika” w kategorii Szkoły Ponadpodstawowe II miejsce ex aequo zajęli uczniowie klasy III A BS: Piotr Schwałkowski, Jakub Korzyniewski, Łukasz Kamiński. 

W XVI Powiatowym Konkursie dla Uczniów na Prezentację Multimedialną „Wszystko o bibliotece” I miejsce zajął Michał Sobczak z klasy I A TS.

W obu konkursach uczniowie byli przygotowywani pod kierunkiem nauczycieli bibliotekarzy: p. Aliny Grabnej i p. Anny Majchrzak.

Podczas Forum rozstrzygnięto także X Jubileuszowy Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Nauczycieli Bibliotekarzy „Tydzień/ Miesiąc Bibliotek w obiektywie”, w którym wyróżnienie zdobyła Pani Alina Grabna nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół Samochodowych.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w konkursach na różnych szczeblach. 

Podsumowując konferencję p. Alina Grabna wygłosiła referat na temat: „Wychowanie w bibliotece” na przykładzie biblioteki Zespołu Szkół Samochodowych. 

Wiadomości na temat Forum dostępne są na stronie Urzędu Miasta Częstochowyhttps://www.czestochowa.pl/wychowanie-w-bibliotece. 

mgr Alina Grabna