EGZAMIN ZAWODOWY SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2020

 

Egzamin zawodowy sesja czerwiec - lipiec 2020r.

 

Terminy egzaminów:

23.06.2020r. - egzamin pisemny

22.06.2020r. - egzamin praktyczny d (dokumentacja) - wykonywany jako dokumentacja papierowa (tylko kwalifikacja M.42)

 

Egzaminy praktyczne w pozostałych kwalifikacjach odbywających się poza szkołą podane są w poniższym linku.

Listy z dokładnym miejscem i terminem egzaminu:

Podstawa pragramowa 2012  kwalifikacje M.42, M.44, M.12, M.18, E.25, E.26

Podstawa programowa 2017 kwalifikacje MG.12, MG18, MG19 

Powyższe listy dotyczą klas Technikum nr 10 oraz Branżowej szkoły I stopnia nr 8.

Listy zawierają numery sal obowiązujące na egzaminie poniżej znajduje się dokładny opis sali oraz wejścia do budynku, którym wchodzą zdający:

sala nr 1 - świetlica szkolna (wejście nr 6 od strony patio)

sala nr 2 - sala tenisa stołowego (wejście od strony gabinetu stomatologicznego)

 

 W przypadku stwierdzenia błędów w nazwisku lub miejscu zamieszkania proszę o kontakt z sekretariatem szkoły.

 

Wytyczne, dla uczniów zdających EGZAMIN ZADODOWY w 2020 roku, na podstawie wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

 

 Informacja dla zdającego (ucznia, absolwenta szkoły)

 Przybory jakie może mieć zdający na egzaminie zawodowym

Etap pisemny

Etap praktyczny (tylko M.42)

 

Pytania proszę kierować do kierownika szkolenia praktycznego Tomasza Jakubczaka.

W późniejszym czasie zostaną zamieszczane w tym miejscu dodatkowe informacje dotyczące egzaminu zawodowego.