EGZAMIN ZAWODOWY SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2020

 

Egzamin zawodowy sesja czerwiec - lipiec 2020r.

 

Terminy egzaminów:

23.06.2020r. - egzamin pisemny

22.06.2020r. - egzamin praktyczny d (dokumentacja) - wykonywany jako dokumentacja papierowa (tylko kwalifikacja M.42)

 

Egzaminy praktyczne w pozostałych kwalifikacjach odbywających się poza szkołą podane są w poniższym linku.

Listy z dokładnym miejscem i terminem egzaminu:

Podstawa pragramowa 2012  kwalifikacje M.42, M.44, M.12, M.18, E.25, E.26

Podstawa programowa 2017 kwalifikacje MG.12, MG18, MG19 

Powyższe listy dotyczą klas Technikum nr 10 oraz Branżowej szkoły I stopnia nr 8.

Z uwagi na zaistniałą sytuację w powyższych listach może ulec zmianie numer sali w której odbywa się egzamin, natomiast nie ulegnie zmianie data i godzina egzaminu.

 

 W przypadku stwierdzenia błędów w nazwisku lub miejscu zamieszkania proszę o kontakt z sekretariatem szkoły.

 Informacja dla zdającego (ucznia, absolwenta szkoły)

 

 

Pytania proszę kierować do kierownika szkolenia praktycznego Tomasza Jakubczaka.

W późniejszym czasie zostaną zamieszczane w tym miejscu dodatkowe informacje dotyczące egzaminu zawodowego.