Strefa video

Jesteś tutaj: Start / EGZAMIN ZAWODOWY 2018

EGZAMIN ZAWODOWY 2018

 

Egzamin zawodowy sesja styczeń - luty 2018

 

Terminy egzaminów:

11.01.2018r. - egzamin teoretyczny

10.01.2018r. - egzamin praktyczny d (dokumentacja) - wykonywany jako dokumentacja papierowa

18.01.2018r. - egzamin praktyczny dk (dokumentacja komputerowa)

 

Listy z dokładnym miejscem i terminem egzaminu:

Technikum nr 10

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

 W przypadku stwierdzenia błędów w nazwisku lub miejscu zamieszkania proszę o kontakt z sekretariatem szkoły.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r.

 

Informacja dla zdającego (ucznia, absolwenta szkoły)

 

Pytania proszę kierować do kierownika szkolenia praktycznego Tomasza Jakubczaka.

W późniejszym czasie zostaną zamieszczane w tym miejscu dodatkowe informacje dotyczące egzaminu zawodowego.