Plan pracy 2022/2023

PLAN PRACY

ZESPOŁU  SZKÓŁ   SAMOCHODOWYCH

rok szk. 2022/2023

 

Podział zajęć dydaktycznych na półrocza:

 • Półrocze I –  dla klas I, II, III, IV (po podstawówce)    od 01.09.2022 r. do 31.01.2023 r.

                                  dla klas IV (po gimnazjum)                     od 01.09.2022 r. do 20.12.2022 r.

 • Półrocze II – dla klas I, II, III, IV (po podstawówce)    od 01.02.2023 r. do 23.06.2023 r.
                        dla klas IV (po gimnazjum)                     od 02.01.2023 r. do 28.04.2023 r.

 

 • Semestr I - dla klas I BS II stopnia                               od 01.09.2022 r. do 31.01.2023 r.
 • Semestr II - dla klas I BS II stopnia                              od 01.02.2023 r. do 23.06.2023 r.
 • Semestr I - dla klas II BS II stopnia                              od 01.09.2022 r. do 20.12.2022 r.
 • Semestr II - dla klas II BS II stopnia                             od 02.01.2023 r. do 28.04.2023 r.

 

Ferie i przerwy świąteczne:

 • Zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2022 r. do 31.12.2022 r.
 • Ferie zimowe od 16.01.2023 r. do 29.01.2023 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna od 06.04.2022 r. do 11.04.2023 r.
 • Ferie letnie od 24.06.2023 r. do 31.08.2023 r.

Egzamin maturalny:

 • Część pisemna 04 – 23.05.2023 r.
 • Część ustna 10 – 23.05.2023 r.
 • Ogłoszenie wyników maturalnych:     07.07.2023 r.
 • Termin poprawkowy matury: 21 – 22.08.2023 r.
 • Ogłoszenie wyników matury VIII:    08.09.2023 r.

Egzamin zawodowy:

sesja pierwsza:

 • Część pisemna 10.01.2023 r.
 • Część praktyczna: model: ”d” 09.01.2023 r.

sesja druga:

 • Część pisemna 02.06.2023 r.
 • Część praktyczna: model: 01 – 18.06.2023 r.


Praktyki zawodowe:

   

1. III  ATS Technik pojazdów samochodowych 19.09.2022 -07.10.2022r

2. III  BTS Technik pojazdów samochodowych 07.11.2022 -02.12.2022r.

3. IV  DTS Technik pojazdów samochodowych 09.01.2023 -17.02.2023r

4. IV  ETS Technik pojazdów samochodowych 27.02.2023 -24.03.2023r.

5. IV  FTS Technik pojazdów samochodowych 08.05.2023 - 02.06.2023r

6. III  BTMS Technik mechanik                        10.10.2022 -07.11.2022r

7. IV  FTMS Technik mechanik                        27.03.2023 -27.04.2023r.

 

Terminy wystawiania ocen śródrocznych i rocznych:

 • Półrocze I –  dla klas I, II, III , IV (po podst.)     do 31.01.2023 r.

                                  dla klas IV (po gimn)                    do 20.12.2022 r.

 • Półrocze II – dla klas I, II, III, IV (po podst.)      do 15.06.2023 r.

                                  dla klas IV (po gimn.)                  do 24.04.2023 r.

 • Semestr I – dla klas I BS II stopnia                  do 30.01.2023 r.
 • Semestr II – dla klas I BS II stopnia                 do 24.04.2023 r.
 • Semestr I – dla klas II BS II stopnia                 do 27.01.2023 r.

 

 

Rady Pedagogiczne:

 • Rada Pedagogiczna                15.09.2022 r.
 • Rada klasyfikacyjna uczniów klas IV (po gimn.)za I półrocze    21.12.2022 r.
 • Rada klasyfikacja uczniów klas I-III  za I półrocze                01.02.2023 r.
 • Rada Plenarna za I półrocze                09.02.2023 r.
 • Rada klasyfikacyjna uczniów klas IV(po gimn.) za II półrocze    24.04.2023 r.
 • Rada klasyfikacyjna uczniów klas I-III,IV (po podst) za II półrocze  19.06.2023 r.
 • Rada Plenarna za II półrocze                24.06.2023 r.

Spotkania z rodzicami:

Półrocze I:

 • klasy  I                   07.09.2022 r. zebranie wychowawców z rodzicami
 • klasy II,III,IV           12.09.2022 r. zebranie wychowawców z rodzicami
 • klasy I,II,III,IV          24.11.2022 r.  zebrania wychowawców z rodzicami wraz z               
                                     konsultacjami (powiadomienie o proponowanych ocenach za I półrocze dla  klas IV po gimn)
 • klasy I,II,III, IV         05.01.2023 r. zebrania wychowawców z rodzicami wraz z
                                     konsultacjami (powiadomienie o proponowanych ocenach za I półrocze dla klas I-IV po podst)

Półrocze II:

 • klasy I,II,III, IV (po podst.)       23.03.2023 r.  zebranie wychowawców z rodzicami wraz z
                                                                               konsultacjami
 • klasy IV (po gimn)                  23.03.2023 r.  zebrania wychowawców z rodzicami wraz z

                                                                                        konsultacjami  (powiadomienie o proponowanych ocenach za II półrocze dla klas IV)

 • klasy I,II,III                                18.05.2023 r.(czwartek) zebrania wychowawców z rodzicami wraz z
                                                                              konsultacjami (powiadomienie o proponowanych ocenach za II półrocze dla  klas I-III)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych-z puli Dyrektora Szkoły :

 • 31.10.2022 r.
 • 09.01.2023 r. – egzamin zawodowy
 • 02.05.2023 r.
 • 04.05.2023 r. – matura
 • 05.05.2023 r. – matura
 • 08.05.2023 r. – matura
 • 09.06.2023 r