ZDALNE PROWADZENIE ZAJĘĆ dla uczniów szkół-instrukcje

 

e-salonik Wydziału Edukacji UM Częstochowy

 

Rozpoczęcie pracy na platformie epodreczniki.pl

Ze względu na liczne pytania, dotyczące rozpoczęcia pracy na platformie epodreczniki.pl, poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dla dyrektora szkoły, nauczyciela oraz ucznia.


 

Wszystkie podane poniżej informacje są zamieszczone na platformie epodreczniki.pl w zakładce: Filmy instruktażowe i instrukcje.


Rozpoczęcie pracy na platformie – zadania dla dyrektora

Rejestracja i logowanie

Importowanie klas przez nauczyciela

Udostępnianie e‑materiałów

Zgłaszanie problemów

  • W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z działem wsparcia. Formularz zgłaszania błędów znajduje się na stronie epodreczniki.pl w prawym dolnym rogu strony – wystarczy kliknąć „Zgłoś problem” i wypełnić formularz.

 

 

Jednolita platforma wspomagająca nauczycieli - w  realizacji zdalnego nauczania,  materiały te zostały zamieszczone na platformach ośrodków doskonalenia: 

 - RODN „WOM” w Częstochowie pod hasłem „Praca zdalna z uczniami –informacje i  zasoby internetowe”  

 - SOD w Częstochowie  „materiały pomocnicze do narzędzia G Suite dla Szkół i Uczelniktóre umożliwi szkołom pracę zdalną poprzez  Classroom”.