OFERTA EDUKACYJNA 2021/2022

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021-2022

 

W roku szkolnym 2021 - 2022 Zespół Szkół Samochodowych będzie prowadził rekrutację dla  absolwentów gimnazjów i absolwentów szkół podstawowych na poniższe kierunki kształcenia.

Technikum nr 10

 • TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH innowacja z elementami edukacji policyjnej
 • TECHNIK MECHANIK kwalifikacja: użytkowanie obrabiarek skrawających
 • TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 

 • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • LAKIERNIK SAMOCHODOWY

 

 Filmy promocyjne naszej szkoły

 

Najczęściej zadawane pytania

 

 

1. Czy szkoła gwarantuje praktyki?

Tak, szkoła gwarantuje szkolną praktykę, która odbywa się w wykwalifikowanych pracowniach mechanicznych w CKZiU w Częstochowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 42-200 Częstochowa ul. Przechodnia 11/15 w kierunku mechanika samochodowego jak i technika mechanika obrabiarek cnc.

 

2. Gdzie uczniowie zdobędą pracę po kierunkach zawodowych po ukończeniu Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych?

Uczniowie z racji wyuczonego zawodu zdobędą pracę jako mechanicy w każdym serwisie samochodowym tj: Frank Cars, Opel, Renault itp, oraz w zakładach produkcyjnych zajmującymi się obrabiarkami CNC jako technolog, konstruktor, programista, czy operator w takicch firmach jak :TRW, Brembo, Kimla, Wkręt-Met itp.

 

3. Na czym polega innowacja policyjna?

W ramach innowacji prowadzone są szkolenia strzeleckie, zajęcia z musztry , młodzież wyjeżdża na obozy szkoleniowo zaliczeniowe prowadzone przez emerytowanych policjantów z pionu antyterrorystycznegi. Młodzież realizuje rozszerzony program z WOSu oraz Historii, odbywa spotkania z psychologami pracującymi w służbach mundurowych, na powyższym profilu ma ukazaną ścieżkę prowadzącą do podjęcia pracy w służbach mundurowych, zapoznaje się ze specyfiką pracy.

 

4. Czy szkoła organizuje wyjazdy za granicę ?

Nasi uczniowie odbywają praktyki miesięczne w Portugalii w wykwalifikowanych zakładach pracy zgodnych z ich zawodem. Pobyt również opracowany jest pod kątem zwiedzania i zaznajomienia kulturowego z inną narodowością. Wyjazdy są w pełni sfinansowane z Unii Europejskiej.

 

Opisy nauczanych w szkole zawodów

 

Technik pojazdów samochodowych

Zadania i czynności:

 • Wykonuje naprawy i konserwacje samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, autokarów, pojazdów jednośladowych. 
 • Kontroluje stan techniczny zespołów i układów oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu  jako całości. 
 • Metodami diagnostycznymi ustala przyczyny usterek i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów pojazdów samochodowych. 
 • Wykonuje operacje demontażowo – montażowe samochodów.
 • Sprawdza jakość wykonywanych prac obsługowo – naprawczych, między innymi poprzez jazdy próbne.

Środowisko pracy

 

 • Praca odbywa się przeważnie w pozycji stojącej. 
 • Praca odbywa się w warsztatach samochodowych, w  halach remontowych, w garażach, ale także na wolnym powietrzu.
 • Pomieszczenia zamknięte często wyposażone są w urządzenia wentylacyjne, w niektórych panuje duża wilgotność, może występować silne nasycenie parami rozpuszczalników, farb, benzyny lub spalinami.

Przeciwskazania zdrowotne

 • Nieskorygowane szkłami wady wzroku, brak widzenia obuocznego. 
 • Niedosłuch. 
 • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia). 
 • Zaburzenia widzenia barw. 
 • Choroby układów: nerwowego, krążenia, oddechowego, kostno – stawowego, mięśniowego. 
 • Cukrzyca. 
 • Reumatyzm. 
 • Alergie. 
 • Choroby skóry rąk. 
 • Słaba budowa ciała i niska wydolność fizyczna.

Wymagania psycholoiczne:

 • Wytrzymałość fizyczna 
 • Systematyczność, dokładność
 • Dobra uwaga, wyobraźnia przestrzenna, koncentracja
 • Spostrzegawczość 
 • Zdolności techniczne i manualne
 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Możliwość zatrudnienia:

 • Salony obsługi i sprzedaży samochodów.
 • Zakłady produkcyjne i naprawcze pojazdów samochodowych.
 • Stacje kontroli pojazdów.
 • Salony sprzedaży pojazdów samochodowych.
 • Przedsiębiorstwa transportu samochodowego.
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych. 
 • Instytucje zajmujące się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi. 
 • Przedsiębiorstwa doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji

 

 

 Technik mechanik - obrabiarki sterowane numerycznie

 

Zadania i czynności:

 • Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeń.
 • Może zajmować się mechaniką precyzyjną, obróbką cieplną, obróbką plastyczną, obróbką skrawaniem, silnikami spalinowymi i spawalnictwem.
 • Opracowuje dokumentację techniczną i ruchową.
 • Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części maszyn i urządzeń.
 • Dobiera technologię naprawy maszyn i urządzeń oraz przeprowadza konserwację i regulację.

 

Środowisko pracy:

 • Pracuje w pomieszczeniach zamkniętych w halach produkcyjnych o dużym zapyleniu i hałasie lub wysokiej temperaturze.
 • Pracuje na otwartym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych.


Przeciwskazania zdrowotne:

 • Niska wydajność fizyczna.
 • Brak widzenia obuocznego.
 • Nieskorygowane okularami wady wzroku.
 • Niedosłuch.
 • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia).
 • Choroby układów: nerwowego, oddechowego, mięśniowego, kostno – stawowego, ruchu, krążenia.
 • Wady serca.
 • Cukrzyca.
 • Alergie skóry.


Wymagania psychologiczne:

 • Dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa.
 • Wyobraźnia przestrzenna.
 • Koncentracja i podzielność uwagi.
 • Zainteresowania techniczne.
 • Uzdolnienia manualne.

 

Możlilwość zatrudnia: 

 • Praca w sferze produkcyjnej i usługowej.
 • Stanowiska średniego dozoru technicznego w zakładach produkcyjnych.
 • Może być zatrudniony w biurach projektowych.

 

 

Mechanik pojazdów samochodowych

Zadania i czynności
 • Wykonuje naprawy i konserwacje samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, autokarów, pojazdów jednośladowych. 
 • Kontroluje stan techniczny zespołów i układów oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych,. 
 • Metodami diagnostycznymi ustala przyczyny usterek i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów pojazdów samochodowych. 
 • Wykonuje operacje demontażowo – montażowe pojazdów samochodowych i ich zespołów. 
 • Sprawdza jakość wykonywanych prac obsługowo – naprawczych, między innymi poprzez jazdy próbne. 
 
Środowisko pracy
 • Praca odbywa się w warsztatach samochodowych, na halach remontowych, w garażach, ale także na wolnym powietrzu. 
 • Pomieszczenia zamknięte często wyposażone są w wydajne urządzenia wentylacyjne, w niektórych natomiast panuje duża wilgotność, może występować silne nasycenie parami rozpuszczalników, farb, benzyny lub spalinami. 
 
Przeciwwskazania zdrowotne
 • Nieskorygowane szkłami wady wzroku. 
 • Brak widzenia obuocznego. 
 • Niedosłuch. 
 • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia). 
 • Zaburzenia widzenia barw. 
 • Choroby układów: nerwowego, krążenia, oddechowego, kostno – stawowego, mięśniowego. 
 • Cukrzyca. 
 • Reumatyzm. 
 • Alergie. 
 • Choroby skóry rąk. 
 • Słaba budowa ciała i niska wydolność fizyczna. 
 
Wymagania psychologiczne
 • Koordynacja wzrokowo – ruchowa. 
 • Koncentracja i podzielność uwagi. 
 • Wyobraźnia przestrzenna. 
 • Skrupulatność. 
 • Dociekliwość. 
 • Zręczność. 
 • Cierpliwość. 
 • Zainteresowania techniczne, zdolności manualne. 
 
Możliwość zatrudnienia
 • Może pracować: w warsztatach samochodowych, w fabrykach samochodowych, w służbach technicznych obsługi pojazdów w dużych firmach transportowych, w zakładach usługowo - naprawczych. 

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych

  
Zadania i czynności
 • Diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy 
 • Instaluje i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne 
 • Sprawdza zapłon i światła samochodowe, przeprowadza konserwację, wykonuje naprawy uszkodzonych elementów. 
 • Przyjmuje samochody lub zespoły samochodowe do naprawy i sporządza protokół przyjęcia.
 • Ustala sposób usunięcia niesprawności dotyczącej wymiany zespołu, części zespołu lub ich naprawy.
 • Montuje wiązki elektryczne i elementy osprzętu elektrycznego obejmującego urządzenia zasilające, sterujące, sygnalizujące, oświetleniowe i zabezpieczające. 
 • Konserwuje instalację urządzeń elektrycznych i elektronicznych samochodu, dokonuje przeglądów okresowych i bieżącej obsługi układów elektrycznych 
 • Przeprowadza badania diagnostyczne i usuwa usterki układów elektrycznych. 
 
Środowisko pracy
 • Praca wykonywana jest głównie w halach produkcyjnych, warsztatach naprawczych i stacjach obsługi. Pracownik narażony jest na działanie substancji drażniących, wywołujących alergie (smary, oleje, kwasy, ługi). 

 

Przeciwwskazania zdrowotne
 • Nieskorygowane szkłami wady wzroku. 
 • Brak widzenia obuocznego. 
 • Niedosłuch 
 • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia) 
 • Zaburzenia widzenia barw 
 • Niesprawność rąk 
 • Alergie na występujące substancje 
 • Przewlekłe stany zapalne uszu 

 

Wymagania psychologiczne
 • Prawidłowy rozwój fizyczny 
 • Dobra sprawność ruchowa i manualna kończyn górnych 
 • Prawidłowy i czuły dotyk 
 • Prawidłowy słuch 
 • Prawidłowy wzrok, rozróżnianie barw 
 • Sprawnie funkcjonujący układ krążenia i układ nerwowy 

 

Możliwość zatrudnienia
 • Znajduje zatrudnienie: w przedsiębiorstwach produkujących pojazdy samochodowe, w stacjach diagnostycznych warsztatach naprawczych pogotowiu technicznym 

 

Lakiernik samochodowy

 

Zadania i czynności 
 • Pokrywa lakierem samochody osobowe, ciężarowe, autobusy oraz samoloty.
 • Nakłada ochronne warstwy emalii lub lakieru na metalowe, drewniane i inne artykuły przemysłowe, zazwyczaj za pomocą rozpylających przyrządów malarskich.
 • Analizuje rysunki robocze i plany robót lakierniczych w celu ustalenia kolejności robót, potrzebnych materiałów, narzędzi i sprzętu
 • Barwi ręcznie lub maszynowo elementy i podzespoły mebli i innych wyrobów drzewnych.
 • Maluje napisy i litery. 

 

Środowisko pracy
 • Praca wykonywana jest głównie w warsztatach i halach produkcyjnych ze stałym kontaktem z lakierami, farbami i innymi substancjami używanymi w lakiernictwie. 

  

Przeciwwskazania zdrowotne
 • Nieskorygowane szkłami wady wzroku. 
 • Brak widzenia obuocznego. 
 • Niedosłuch. 
 • Zaburzenia równowagi (zawroty głowy, omdlenia). 
 • Zaburzenia widzenia barw. 
 • Niesprawność rąk. 
 • Alergie na substancje występujące w pracy.

 

Wymagania psychologiczne

 • Prawidłowa percepcja kształtów i barw.
 • Wytrzymałość fizyczna. 
 • Zręczność rąk. 
 • Spostrzegawczość, staranność, dokładność, cierpliwość. 
 • Zdolności manualne.
 • Poczucie estetyki, wyczucie koloru. 

 

Możliwość zatrudnienia

 •  Może pracować w przedsiębiorstwach produkujących pojazdy samochodowe, warsztatach naprawczych, lakierniczych i w innych przedsiębiorstwach gdzie konieczne jest etap lakierowania lub malowania.