KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWO – BUDOWLANYCH

Podział zajęć dydaktycznych na półrocza:

 • Półrocze I – dla klas I, II, III od 02.09.2019 r. do 31.01.2020 r.

dla klas IV od 02.09.2019 r. do 20.12.2019 r.

 • Półrocze II – dla klas I, II, III od 01.02.2020 r. do 26.06.2020 r.
  dla klas IV od 02.01.2020 r. do 24.04.2020 r.

Ferie i przerwy świateczne:

 • Zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2019 r. do 31.12.2019 r.

 • Ferie zimowe od 13.01.2020 r. do 26.01.2020 r.

 • Wiosenna przerwa świąteczna od 09.04.2020 r. do 14.04.2020 r.

 • Ferie letnie od 27.06.2020 r. do 31.08.2020 r.

 

Terminy wystawiania ocen śródrocznych i rocznych:

 • Półrocze I – dla klas I, II, III do 29.01.2020 r.

dla klas IV do 17.12.2019 r.

 • Półrocze II – dla klas I, II, III do 19.06.2020 r.

dla klas IV do 17.04.2020 r.

Spotkania z rodzicami:

Półrocze I:

 • klasy I 10.09.2019 r. zebranie wychowawców z rodzicami

 • klasy II,III, IV 17.09.2019 r. zebranie wychowawców z rodzicami

 • klasy II, III, IV 27.11.2019 r. zebranie wychowawców z rodzicami

 • klasy IV 27.11.2019 r. zebrania wychowawców z rodzicami wraz z konsultacjami (powiadomienie o proponowanych ocenach za I półrocze)

 • klasy I,II,III, IV 08.01.2020 r. zebrania wychowawców z rodzicami wraz z konsultacjami (powiadomienie o proponowanych ocenach za I półrocze)

Półrocze II:

 • klasy I,II,III 16.03.2020 r. zebranie wychowawców z rodzicami wraz z konsultacjami

 • klasy IV 16.03.2020 r. zebrania wychowawców z rodzicami wraz z konsultacjami (powiadomienie o proponowanych ocenach za II półrocze)

 • klasy I,II,III 20.05.2020 r. zebrania wychowawców z rodzicami wraz z konsultacjami (powiadomienie o proponowanych ocenach za II półrocze)