Jesteś tutaj: Start / MATURA 2020

MATURA 2020

 

Wyniki Egzaminu Maturalnego 2020

 

  • 11 sierpnia od godz. 08:00  na stronie: https://serwis.oke.jaworzno.pl/M20
    zostaną zamieszczone wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

  • Obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym podczas egzaminu maturalnego
    w czerwcu 2020r.

 

 

 

Matura w terminie poprawkowym – wrzesień 2020pienia

 

Warunki przystąpienia:

 

Absolwent przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i jednego
przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym („nowa” matura) i żaden egzamin nie
został unieważniony.

 

Nie zdał jednego przedmiotu obowiązkowego.

 

Złożył wniosek do Dyrektora Szkoły o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego

 

 

 

Terminy:

 

Złożenie wnioskuo przystąpieniu do egzaminu poprawkowego we wrześniu 2020r. –

 

do 3 dni od daty ogłoszenia wyników tj.najpóźniej do 14 sierpnia 2020 r.).

 

Przeprowadzenie egzaminów pisemnych: 8 września 2020 r., godz. 14:00 (absolwenci zobowiązani są być co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja przystąpienia do matury 2020 - "nowa matura"

Deklaracja przystąpienia do matury 2020 - "stara matura"

Komunikat o przyborach - matura 2020

Harmonogram egzaminu maturalnego

Czas trwania egzaminu maturalnego

Opłaty za egzamin maturalny