MATURA 2022

Opłaty za egzamin maturalny – film

 

Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego wnoszonych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Konieczność wniesienia opłaty za egzamin można sprawdzić na stronie internetowej: https://wyniki.edu.pl/login
Do zalogowania niezbędny jest login i hasło, które udostępnia zdającemu dyrektor szkoły, w której złożona została deklaracja.