MATURA 2023

Już 4 maja 2023 roku rozpoczynają się egzaminy maturalne. Wszystkie informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminów dostępne są na stronach: oke.wroc.pl, cke.edu.pl

Na stronie: https://oke.wroc.pl/informacje-dla-zdajacych-4/ znajdziecie:

Warto, także zapoznać się z materiałem umieszczonym w Informatorach: https://oke.wroc.pl/informatory-5/

Opłaty za egzamin maturalny

Informacje o opłacie

  Opłaty za egzamin maturalny – film

 

Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego wnoszonych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Konieczność wniesienia opłaty za egzamin można sprawdzić na stronie internetowej: https://wyniki.edu.pl/login
Do zalogowania niezbędny jest login i hasło, które udostępnia zdającemu dyrektor szkoły, w której złożona została deklaracja.