Jesteś tutaj: Start / MATURA 2020/2021

MATURA 2020/2021

  1.  

   JĘZYK POLSKI  - POZIOM PODSTAWOWY 

   04.05.2021 godz. 9.00 WTOREK


   Godzina przyjścia na egzamin:   8.00-8.30
   Sala:  1 (świetlica)
   Wejście:   nr 5 (od stronyBOISKA SZKOLNEGO)
   Klasa:   4 „A TS,       4 „B” TS

   Godzina przyjścia na egzamin:   8.00-8.30
   Sala:  28 (Mała Sala Gimnastyczna)
   Wejście:   nr 3 (od strony nauki jazdy)
   Klasa:    4 TM

   Godzina przyjścia na egzamin:   8.00-8.30
   Sala:  41 (TENIS)
   Wejście:   nr 7 (od strony DENTYSTY, UL. PUŁASKIEGO)
   Klasa:    4 „C” TS

   Godzina przyjścia na egzamin:   8.00-8.30
   Sala:  102
   Wejście:  nr 6 (od strony PATIO)
   Klasa:   ABOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH

    

    

    

   MATEMATYKA  - POZIOM PODSTAWOWY

   05.05.2021 godz. 9.00 ŚRODA

   Godzina przyjścia na egzamin:   8.00-8.30
   Sala:  1 (świetlica)
   Wejście:   nr 5 (od stronyBOISKA SZKOLNEGO)
   Klasa:   4 „A TS,       4 „B” TS

   Godzina przyjścia na egzamin:   8.00-8.30
   Sala:  28 (Mała Sala Gimnastyczna)
   Wejście:   nr 3 (od strony nauki jazdy)
   Klasa:    4 TM

   Godzina przyjścia na egzamin:   8.00-8.30
   Sala:  41 (TENIS)
   Wejście:   nr 7 (od strony DENTYSTY, UL. PUŁASKIEGO)
   Klasa:    4 „C” TS

   Godzina przyjścia na egzamin:   8.00-8.30
   Sala:  40 (DUŻA SALA GIMNASTYCZNA)
   Wejście:  nr 6 (od strony PATIO)
   Klasa:   ABOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH

    

    

    

    

    

   JĘZYK ANGIELSKI - POZIOM PODSTAWOWY 

   06.05.2021 godz. 9.00 CZWARTEK

    

   Godzina przyjścia na egzamin:   8.00-8.30
   Sala:  1 (świetlica)
   Wejście:   nr 5 (od stronyBOISKA SZKOLNEGO)
   Klasa:   4 „A TS,       4 „B” TS

   Godzina przyjścia na egzamin:   8.00-8.30
   Sala:  14
   Wejście:  nr 6 (od strony PATIO)
   Klasa:   D.G.

   Godzina przyjścia na egzamin:   8.00-8.30
   Sala:  28 (Mała Sala Gimnastyczna)
   Wejście:   nr 3 (od strony nauki jazdy)
   Klasa:    4 TM

   Godzina przyjścia na egzamin:   8.00-8.30
   Sala:  41 (TENIS)
   Wejście:   nr 7 (od strony DENTYSTY, UL. PUŁASKIEGO)
   Klasa:    4 „C” TS

   Godzina przyjścia na egzamin:   8.00-8.30
   Sala:  102
   Wejście:  nr 6 (od strony PATIO)
   Klasa:   ABOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH

   Godzina przyjścia na egzamin:   8.00-8.30
   Sala:  202
   Wejście:  nr 6 (od strony PATIO)
   Klasa:   ABOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH

    

    

   JĘZYK ANGIELSKI - POZIOM ROZSZERZONY

   07.05.2021 godz. 9.00 PIĄTEK

    

   Godzina przyjścia na egzamin:   8.00-8.30
   Sala:  1 (ŚWIETLICA)
   Wejście:   nr 6 (od strony PATIO)
   Klasa:   WSZYSCY DEKLARYJĄCY PRZEDMIOT NA ROZSZERZENIU

    

   Godzina przyjścia na egzamin:   8.00-8.30
   Sala:  14
   Wejście:  nr 6 (od strony PATIO)
   Klasa:   D.G.

    

    

    

    

   JEZYK POLSKI - POZIOM ROZSZERZONY

   10.05.2021 godz. 9.00 PONIEDZIAŁEK

   Godzina przyjścia na egzamin:    8.15 - 8.30
   Sala:  1 (ŚWIETLICA)
   Wejście:   nr 6 (od strony PATIO)
   Klasa:   WSZYSCY DEKLARYJĄCY PRZEDMIOT NA ROZSZERZENIU

    

    

    

   MATEMATYKA - POZIOM ROZSZERZONY

   11.05.2021 godz. 9.00 WTOREK

   Godzina przyjścia na egzamin:   8.15-8.30
   Sala:  1 (ŚWIETLICA)
   Wejście:   nr 6 (od strony PATIO)
   Klasa:   WSZYSCY DEKLARYJĄCY PRZEDMIOT NA ROZSZERZENIU

    

    

   WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - POZIOM ROZSZERZONY

   11.05.2021 godz. 14.00 WTOREK

   Godzina przyjścia na egzamin:   13.15-13.30
   Sala:  1 (ŚWIETLICA)
   Wejście:   nr 6 (od strony PATIO)
   Klasa:   WSZYSCY DEKLARYJĄCY PRZEDMIOT NA ROZSZERZENIU

    

    

    

   BIOLOGIA - POZIOM ROZSZERZONY

   12.05.2021 godz. 9.00 ŚRODA

   Godzina przyjścia na egzamin:   8.15-8.30
   Sala:  1 (ŚWIETLICA)
   Wejście:   nr 3 (od strony nauki jazdy)
   Klasa:    WSZYSCY DEKLARYJĄCY PRZEDMIOT NA ROZSZERZENIU

    

    

    

    

   JĘZYK NIEMIECKI - POZIOM PODSTAWOWY

   13.05.2021 godz. 14.00 CZWARTEK

   Godzina przyjścia na egzamin:   13.15-13.30
   Sala:  1 (ŚWIETLICA)
   Wejście:   nr 6 (od strony nauki jazdy)
   Klasa:    WSZYSCY DEKLARYJĄCY PRZEDMIOT NA ROZSZERZENIU

    

    

   CHEMIA - POZIOM ROZSZERZONY

   14.05.2021 godz. 9.00 PIĄTEK

   Godzina przyjścia na egzamin:   8.15-8.30
   Sala:  1 (ŚWIETLICA)
   Wejście:   nr 3 (od strony nauki jazdy)
   Klasa:  WSZYSCY DEKLARYJĄCY PRZEDMIOT NA ROZSZERZENIU

    

    

   HISTORIA - POZIOM ROZSZERZONY

   17.05.2021 godz. 9.00 PONIEDZIAŁEK

   Godzina przyjścia na egzamin:   8.15-8.30
   Sala:  1 (ŚWIETLICA)
   Wejście:   nr 3 (od strony nauki jazdy)
   Klasa:  WSZYSCY DEKLARYJĄCY PRZEDMIOT NA ROZSZERZENIU

    

    

    

   FIZYKA - POZIOM ROZSZERZONY

   18.05.2021 godz. 9.00 WTOREK

   Godzina przyjścia na egzamin:   8.15-8.30
   Sala:  1 (ŚWIETLICA)
   Wejście:   nr 3 (od strony nauki jazdy)
   Klasa:  WSZYSCY DEKLARYJĄCY PRZEDMIOT NA ROZSZERZENIU

    

    

    

    

    

   Wytyczne, dla absolwentów zdających EGZAMIN MATURALNY 

   w 2020 roku, na podstawie wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:

    

    1. [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

    

    1. [*]Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

    

    1. [*]Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z absolwentem na teren szkoły,
     z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

    

    1. [*] Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itd.

    

    1. [*]Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

    

    1. [*]Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

    

    1. [*]Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
     Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

    

    1. [*]  Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły
     na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej informacji do sekretariatu szkoły. 

    

    1. [*]Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

    

    1. [*]Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
     w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
     i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
     z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

    

    1. [*] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
   1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
   2. wychodzi do toalety
   3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej

    

    1. [*]Zdający, mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 

    

    1. [*]Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
     z przyłbicy – egzamin odbędzie się wtedy w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Absolwent zobowiązany jest wysłać  informacje do szkoły z oświadczeniem o   takiej potrzebie do 28 maja 2020r. na maila szkoły: zssb@edukacja.czestochowa.pl
     Dopiero odpowiedź zwrotna ze stronny szkoły, potwierdzająca otrzymanie maila od absolwenta, gwarantuje skorzystanie z takiej możliwości. 

    

    1. [*]W przypadku egzaminu maturalnego zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

    

    1. [*]W przypadku egzaminu, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika itd., obok materiału, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, zostanie  ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym,  którego obowiązkowo zdający  musi użyć przed skorzystaniem z danego materiału np. słownika. 

    

    1. [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 
   1. 1 czerwca 2020 r. na stronie szkoły w zakładce MATURA 2020, będzie umieszczona informacja o której godzinie zdający z poszczególnych sal mają zgłosić się na egzamin.
   2. [*]  wskazane jest by zdający, wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

    

    1. [*] zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
    2. [*] Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 
 
Sprawdzenie konieczności wniesienia opłaty za egzamin maturalny w 2021 r.

OKE w Jaworznie udostępniła zdającym: 

serwis (link do serwisu)

który umożliwia sprawdzenie konieczności wniesienia opłaty za egzamin maturalny w 2021 r.
Po wprowadzeniu w formularzu danych identyfikujących zdającego i pozytywnej ich weryfikacji serwis wyświetla wszystkie egzaminy, za które, w przypadku ich zadeklarowania w bieżącej sesji egzaminacyjnej, należy wnieść opłatę.


OPŁATY ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO 

https://www.oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/em/2021/Informacja_oplaty.pdf 

INFORMACJA O OPŁATACH ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WNOSZONYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE

https://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/druki/M172_inf_oplaty_zalacznik_26a_02_01_2017.pdf