"TECHNIK NA MEDAL"

 

Trzeciego grudnia w Urzędzie Miasta Częstochowy odbyła się konferencja poświęcona projektowi „Technik na medal”. Celem konferencji było upowszechnienie rezultatów naszego trwającego prawie dwa lata projektu. W konferencji uczestniczyło wielu znakomitych gości, m.in.: Wiceprezydent Przemysław Koperski, Naczelnik Wydziału Edukacji Ryszard Stefaniak, Kierownik referatu Organizacji Oświaty Magdalena Dębska, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Katowicach Marzena Zabiegała, przedstawiciele VFBQ – partnera projektu z Niemiec G. Gruetzner, W. Beyer. S. Sachau,  Przewodnicząca RSOiW NSZZ "Solidarność" Dorota Kaczmarek, Kierownik Edukacji RM Częstochowa Elżbieta Kunicka, Dyrektor CKP Dariusz Humaj, przedstawiciel pracodawców z regionu PZITB Waldemar Szleper, Grono Pedagogiczne ZSSB, uczestnicy projektu i ich rodzice.

Spotkanie rozpoczęło się od hymnu UE, zagranego przez ucznia kl. IV B TS M. Matławskiego. Dyrektor szkoły – Jacek Grzegorzewski powitał gości i opowiedział zebranym o idei projektów Leonardo da Vinci. Głos zabrał również Wiceprezydent Przemysław Koperski oraz dyrektor VFBQ G. Gruetzner. Wszyscy zgodzili się z tym, że projekty unijne stwarzają ogromne możliwości, a uczestnik projektu ma szansę rozwoju osobistego i zawodowego. Na konferencji uczestnicy stażu otrzymali dokument Europass Mobilność oraz certyfikat od ZSSB potwierdzający udział w projekcie.

Goście obecni na konferencji obejrzeli także dwie relacje z pobytu w Niemczech przygotowane przez zespół projektowy  i uczestników projektu. Staż widziany od strony ucznia wzbudził większe zainteresowanie.

Wszyscy uczestnicy projektu z sentymentem wspominają trzy tygodnie spędzone w Niemczech. To był dobry czas, maksymalnie wykorzystany na pracę, naukę, a także wycieczki.

Na zakończenie konferencji koordynator projektu, pani M. Śledź zaprosiła wszystkich „za rok” na kolejną konferencję poświęconą programowi Leonardo da Vinci.

Już tydzień minął od powrotu z Bad Freienwalde drugiej grupy uczniów, realizujących w Niemczech praktyki zawodowe w ramach projektu LdV IVT "Technik na medal". Wszyscy wrócili zadowoleni i pełni zapału do dalszej nauki i pracy.

 

Podsumowanie całego projektu odbędzie się na konferencji zorganizowanej 3 grudnia w Urzędzie Miasta.

 

A oto garść wspomnień w postaci zdjęć.......

 Dobiega końca pobyt w Niemczech drugiej grupy uczestników projektu "Technik na medal" LdV IVT. Uczniowie przebywają na praktykach od 6 października, a do Polski wrócą już w najbliższą sobotę. Tym razem wyjechało 9 uczniów z Technikum Budowlanego i 11 z Technikum Samochodowego. W trakcie wyjazdu opiekują się nimi nauczyciele ZSSB: pan Bogusław Kurzelowski i pan Dariusz Zalas. Wyjazd jest ogromną szansą na lepszą przyszłość. Uczniowie pracują w profesjonalnych zakładach  budowlanych i mechanicznych, uczą się języka oraz poznają kulturę naszego zachodniego sąsiada. Podniosą się ich kwalifikacje zawodowe. Poznają organizację pracy w Niemczech w odpowiedniej branży (przebieg wykonywania prac, narzędzia, przepisy BHP, kodeks pracy). Poznają nowoczesne technologie stosowane w niemieckiej branży motoryzacyjnej i budowlanej. Uczniowie TS zdobędą praktyczne umiejętności np. z zakresu kontroli elektrycznych połączeń i systemów w pojeździe, sprawności części mechanicznych, diagnozowania usterek, itp. Uczniowie TB podniosą kwalifikacje z zakresu wykonywania m.in. prac ciesielskich, posadzkarskich, sztukatorstwa, wykonywania jastrychów, izolacji termicznej i akustycznej.

Zwiększy się doświadczenie zawodowe uczestników, wzrosną szanse na znalezienie dobrej pracy po ukończeniu szkoły. Wyjazd podniesie ich poziom znajomości języka niemieckiego, poprawi komunikację. Obcowanie przez 21 dni codziennie z osobami, które nie mówią po polsku zmusi uczniów do mówienia w obcym języku, pozwoli przełamać barierę językową, a braki uświadomią konieczność dalszego kształcenia. Poszerzą się ich horyzonty kulturalne. Poprzez obcowanie z inną kulturą, nowymi ludźmi wzrosną również ich kompetencje międzykulturowe. Poznają inny system pracy, panujące zwyczaje i tradycje regionu Brandenburgii. Udział w projekcie pomoże uczniom nauczyć się radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zwiększy ich wiarę we własne możliwości, pozwoli uwierzyć, że mają szansę na dobrą pracę w przyszłości, co automatycznie zwiększy ich motywację do nauki.

Nad prawidłowym przebiegiem stażu czuwa cały czas Dyrekcja ZSSB. W miniony weekend na wizytę monitorującą Dyrektor Jacek Grzegorzewski oddelegował kierownika szkolenia praktycznego pana Tomasza Jakubczaka oraz koordynator projektu panią Marzenę Śledź. Wizyta wypadła bardzo dobrze, uczniowie są zadowoleni z odbywanej praktyki, a pracodawcy bardzo chwalą umiejętności naszych uczniów. Pracownicy VFBQ - naszego niemieckiego partnera - dbają o wysoką jakość realizacji stażu na każdym poziomie.

Uczniowie wrócą z kompletem dokumentów potwierdzających ich udział w stażu, a w grudniu odbędzie się konferencja podsumowująca cały projekt. Wszyscy uczestnicy dostaną dokument Europass Mobilność, który może być dla nich szansą na zdobycie dobrej pracy po zakończeniu nauki w ZSSB.

 

M. Śledź