Wizyta w Niemczech

Nasza szkoła ma zamiar w tym roku aplikować do Narodowej Agencji o dofinansowanie do wyjazdu uczniów na staż do Niemiec w 2013 w ramach programu Leonardo da Vinci - Mobilność. Warunkiem tego programu jest znalezienie odpowiedniego partnera. W listopadzie 2011 pani Marzena Śledź złożyła wniosek o dofinansowanie do wizyty przygotowawczej i dzięki temu szkoła otrzymała od Narodowej Agencji środki na wyjazd do Niemiec. 
Na partnera do projektu wybraliśmy Stowarzyszenie VFBQ Bad Freienwalde e.V. po polsku Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Zatrudnienia i Kwalifikacji Zawodowych Bad Freienwalde. W dniach 18-20 stycznia Dyrektor szkoły Piotr Galewicz i pani Marzena Śledź złożyli wizytę w Stowarzyszeniu. W trakcie wizyty omówiliśmy szczegóły przyszłej współpracy, przygotowaliśmy dokumenty do wniosku, pracowaliśmy nad programem praktyk itp. Złożyliśmy również wizytę w kilku zakładach, w których będą odbywać staż nasi uczniowie. Pani koordynator do spraw projektów Agnieszka Sajduk oprowadziła nas po okolicy i zapoznała z historią regionu. Bad Freienwalde to najstarszy kurort w Niemczech. 
Mamy nadzieję, że Narodowa Agencja oceni pozytywnie nasz wniosek i uczniowie sami będą mogli przekonać się o walorach tego miasteczka i okolicy. 
Bardzo dziękujemy Stowarzyszeniu za serdeczne przyjęcie i wszelką pomoc. Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę. 
Autor: M. Śledź
Zachęcamy do nauki języka niemieckiego, bo znajomość tego języka będzie jednym z warunków rekrutacji. Warto uczyć się języków obcych.